Интервју са кандидатима

РАСПОРЕД ТЕРМИНА И УЧИОНИЦА ЗА ИНТЕРВЈУИСАЊЕ КАНДИДАТА
КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ШК. 202
1/22. ГОДИНЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ДАТУМ И ВРЕМЕ

УЧИОНИЦА/ СПРАТ

ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

19.10. у 10:00

Кино сала/
приземље

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ У ПОЉУ ДРУШТВЕНО ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

19.10. у 13:30

114/1

ИСТОРИЈА

19.10. у 10:00

353/3

ПЕДАГОГИЈА

19.10. у 10:00

202/2

МЕТОДИКА НАСТАВЕ

19.10. у 11:00

202/2

ПСИХОЛОГИЈА

19.10. у 10:00

208/2

СОЦИОЛОГИЈА

19.10. у 09:00

340/3

ФИЛОЗОФИЈА

19.10. у 11:00

252/2

 

 
Врх стране