Први конкурсни рок

ПРВИ КОНКУРСНИ РОК, школска 2019/2020. –  од 24. јуна до 17. јула 2019. године:

  • пријављивање кандидата – 24, 25. и 26. јуна 2019. године (од 9:00 до 13:00 часова у АМФИТЕАТРУ)
  • полагање пријемног испита – 01, 02. и 03. јула 2019. (од 9:00 часова)
  • објављивање прелиминарне ранг листе – 5. јула 2019. (до 15:00 часова)
  • ДАН ЗА ЖАЛБЕ (подношење приговора) – 8. јула 2019. (од 9:00 до 12:00 часова)
  • објављивање коначне ранг листе – 9. јула 2019. (до 15:00 часова)
  • УПИС примљених кандидата:

- 10. и 11. јула (од 9:00 до 13:00 часова) – упис кандидата који су се квалификовали за упис у оквиру квоте буџетских студената; Ако се кандидат који се квалификовао за упис у оквиру квоте буџетских студената не упише до наведеног термина, сматраће се да је одустао од уписа, па ће на његово место бити уписан наредни кандидат према редоследу на коначној ранг листи.

- 11. јула – померање листе (спуштање црте) за број непопуњених места у оквиру квоте за упис буџетских студената. Упис кандидата који су остварили право уписа након померања листе за буџет 12. јула до 13:00 часова.

- 12. и 15. јула (од 9:00 до 13:00 часова) – упис кандидата који су се квалификовали за упис у оквиру квоте самофинансирајућих студената; Ако се кандидат који се квалификовао за упис у оквиру квоте самофинансирајућих студената не упише до наведеног термина, сматраће се да је одустао од уписа.

- 15. јула (у 14:00 часова у АМФИТЕАТРУ) – оглашавање броја непопуњених места у оквиру квоте за упис самофинансирајућих студената и попуњавање квоте јавним прозивањем имена кандидата по редоследу на коначној ранг листи.

- 16. јула (од 9:00 до 13:00 часова) – упис кандидата који су се одазвали и потписали на јавној прозивци 15. јула на преостала места у оквиру квоте за упис самофинансирајућих студената.

ОПШТА ПРОЗИВКА ЗА НЕПОПУЊЕНА МЕСТА

16. јула у 14 часова у АМФИТЕАТРУ - Општа прозивка неуписаних кандидата за упис на преостала непопуњена места појединих студијских програма. Овом приликом моћи ће да се упишу кандидати који се нису пријавили на дати студијски програм у пријави, а на којем има слободног места, под условом да су положили пријемни испит.

Прозивка ће се вршити према редоследу кандидата на јединственој ранг листи (неуписаних кандидата).

Упис кандидата који су се одазвали на јавној прозивци обавиће се 17. јула 2019. године од 9:00 до 13:00 часова.

Кандидат који не приступи и не одазове се на јавној прозивци, сматраће се да је одустао од уписа.

Непопуњена места биће оглашена у другом конкурсном року.

* Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама и на сајту Факултета

Врх стране