Информације за кориснике

За коришћење библиотечких фондова и читаоница неопходна вам је чланска карта Библиотеке, која ће бити залепљена на корицама вашег индекса, након учлањења у Библиотеку.

За учлањење у Библиотеку потребно је:

- индекс
- лична карта/пасош
- образац за учлањење у Библиотеку (код библиотекара)

Попуњен образац и пратећу документацију можете предати библиотекарима у Централној читаоници (П10) у приземљу сваког радног дана од 8 до 20 сати. Издавање чланских карти је два дана након предавања документације.

Чланску  карту може да користи само лице на чије име она гласи. Она важи за све време студија и обавезно се мора показати дежурном библиотекару при сваком коришћењу услуга Библиотеке (позајмљивање публикација, коришћење читаоница, рачунара и сл.). Сваку промену пребивалишта и адресе потребно је пријавити запосленима у Централној читаоници (П10).

Додатне информације:
телефон: 021 485 3986
Е-маил: biblioteka@ff.uns.ac.rs

Врх стране