Документа за пријаву

Поштовани кандидати,

Документацију за пријаву на конкурс можете донети лично или је неко други може донети уместо Вас. Молимо Вас да пријаве не шаљете поштом јер их нећемо уважити !!!

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије докумената-фотокопије не треба оверавати:

  • сведочанство за све разреде претходно завршене школе;
  • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
  • лична карта (у случају чиповане личне карте, потребно је доставити очитану личну карту)
  • оригинал доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (7.000,00 динара);

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени се не враћају !!!

Кандидати су обавезни да на пријемни испит понесу са собом важећу личну исправу (личну карту или пасош).

 

Врх стране