Документа за пријаву

Поштовани кандидати,

Документацију за пријаву на конкурс можете донети лично или је неко други може донети уместо Вас. Молимо Вас да пријаве не шаљете поштом јер их нећемо уважити !!!

- Конкурсни лист - не треба вам ако се на конкурс пријављујете онлајн
- Диплома о завршеним основним академским студијама са додатком дипломе или  уверење о завршеним основним академским студијама (фотокопија, оригинал на увид) и уверење о положеним испитима на претходно завршеним основним академским студијама (оригинал)
- Уверење о додатним (факултативним) предметима (оригинал)
- Потврда о току студија (ова потврда се подноси ради рачунања дужине трајања студија за студенте који су током студија имали статус мировања-оригинал)
- Фотокопија личне карте, у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту (оригинал на увид)
- Кратка биографија
- Оверен наставни план и програм са силабусима за положене предмете (за кандидате који нису завршили студије на Филозофском Факултету у Новом Саду)
- Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс (7.000,00 динара) за све студијске  групе осим за Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење
- Доказ о уплати за пријаву на конкурс и полагање пријемног испита за студијску групу Конференцијско, стручно и аудиовизуелно превођење (20.000,00 динара).

 

Врх стране