Други конкурсни рок

  • пријављивање кандидата – 1. и 2. септембар 2020. године (од 9:00 до 13:00 часова)
  • полагање пријемног испита – 3. и 4. септембар 2020. године (према распореду објављеном на сајту Факултета)
  • објављивање прелиминарне ранг листе – 7. септембар 2020. године (до 15:00 часова)
  • подношење приговора на објављену прелиминарну ранг листу – 9. септембар 2020. године (према распореду објављеном на сајту Факултета)
  • објављивање коначне ранг листе – 9. септембар 2020. године (до 15:00 часова)
  • упис примљених кандидата – 10. и 11. септембар 2020. године (од 9:00 до 13:00 часова)

Сва ближа обавештења у вези са спровођењем конкурса биће истакнута на огласним таблама и на сајту Факултета.

Врх стране