Odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija

2021.
Odbrana doktorske disertacije

- MARIJA DOKIĆ braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 17. 02. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u  sali 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Esteticizam Laze Kostića
Komisija: prof. dr Radoslav Eraković, prof. dr Dragan Prole, prof. dr Dušan Ivanić, prof. dr Sava Damjanov

- Ognjen Krešić braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 28. 01. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u Seminaru za istoriju na Filozofskom fakultetu.
Tema: Hilandar i Bugari u XVIII veku: kulturne i ekonomske veze
Komisija: prof. dr Vladimir Simić, nauč. sar. dr Aleksandar Fotić, doc. dr Miroslav Pavlović, prof. dr Branko Bešlin

- Iva Tešić braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 28. 01. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u  Kino sali na Filozofskom fakultetu.
Tema: Modernizam Josipa Kulundžića: esejističko i prozno stvaralaštvo
Komisija: prof. dr Bojana Stojanović Pantović, prof. dr Željko Milanović, viši nauč. sar. dr Bojan Čolak, nauč. sav. dr Bojan Jović, prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

- Ana Mitrevski braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 25. 01. 2021. godine sa početkom u 13:00 časova u seminarskoj biblioteci za Germanistiku na Filozofskom fakultetu.
Tema: Recepcija drama Bertolta Brehta u Srbiji
Komisija: prof. dr Nikolina Zobenica, prof. dr Jovan Delić, prof. dr Milica Pasula

- Marija Bjelica braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 25. 01. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u sali 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Srednjovekovno oblikotvorno nasleđe u savremenom srpskom pesništvu
Komisija: prof. dr Svetlana Tomin, prof. dr Nikola Grdinić, nauč. sar. dr Marko Radulović, prof. dr Sanja Paripović Krčmar

- Ilija Milovanović braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 18. 01. 2021. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I .
Tema: Činioci i efekti matematičke anksioznosti na ranom osnovnoškolskom uzrastu
Komisija: prof. dr Jasmina Pekić, prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr Tamara Jovanović, prof. dr Jasmina Kodžopeljić


Odbrana magistarske teze

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/402/Odbrane.jpg
Vrh strane