Odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija

2022.
Odbrana doktorske disertacije

- Milan Oljača braniće doktorsku disertaciju u petak 20. 05. 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Karakteristike počinilaca krivičnih dela: životna istorija i osobine ličnosti
Komisija: prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr Tatjana Bugarski, prof. dr Dušanka Mitrović, prof.  dr Valentina Baić, prof. dr Petar Čolović

- Predrag Kovačević braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 13. 06. 2022. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: The Syntax and Semantics of Psych Verbs in English and Serbian (Sintaksa i semantika psiholoških glagola u engleskom i srpskom jeziku)
Komisija: prof. dr Gordana Štrbac, prof. dr Branimir Stanković, doc. dr Tatjana Milićev, prof. dr Sabina Halupka-Rešetar

- Aleksandra Colić Jovanović braniće doktorsku disertaciju u sredu 13. 04. 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Sintaksičke odlike Romana o Troji
Komisija: prof. dr Marina Kurešević, prof. dr Nataša Dragin, prof. dr Viktor Savić, prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

- Dragić Mila braniće doktorsku disertaciju u utorak 29. 03. 2022. godine sa početkom u 12:00 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Predikatski izraz sa glagolom u funkciji intenzifikatora
Komisija: prof. dr Ljudmila Popović, prof. dr Gordana Štrbac, prof. dr Marina Nikolić, prof. dr Milivoj Alanović

- Danica Trifunjagić braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 24. 03. 2022. godine sa početkom u 13:00 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Imaginarna Evropa u srpskoj dokumentarno-umetničkoj prozi 18. i prvih decenija 19. veka
Komisija: prof. dr Sava Damjanov, prof. dr Goran Maksimović, prof. dr Radoslav Eraković

- Vesna Bulatović braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 21. 03. 2022. godine sa početkom u 12:30 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
Tema: Analiza žanra asinhronih diskusionih foruma u nastavi engleskog jezika struke
Komisija: prof. dr Jelisaveta Šafranj, prof. dr Vesna Bogdanović, prof. dr Aleksandra Gojkov Rajić, prof. dr Radmila Bodrič

- Senka Slijepčević braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 10. 03. 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Determinante razvoja profesionalnog identiteta školskog pedagoga
Komisija: prof. dr Olivera Knežević Florić, prof. dr Vera Spasenović, prof. dr Slađana Zuković

Slike

  • /uploads/attachment/strana/402/Odbrane.jpg
Vrh strane