Odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija

2021.
Odbrana doktorske disertacije

- Radoje Femić braniće doktorsku disertaciju u utorak 28. 12. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Književno djelo Žarka Komanina: tekstovi, poetika, kontekst
Komisija: prof. dr Olivera Radulović, prof. dr Lidija Tomić, prof. dr Dragan Stanić

- Stefan Janjić braniće doktorsku disertaciju u petak 19. 11. 2021. godine sa početkom u 14:00 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Kultura sećanja na Vikipediji: diskurs o ratnim sukobima u Jugoslaviji
Komisija: prof. dr Dragana Pavlović, prof. dr Gordana Štrbac, prof. dr Dejan Pralica

- Miroslav Filipović braniće doktorsku disertaciju u petak 05. 11. 2021. godine sa početkom u 12:0 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Politička biografija Jovana Subotića
Komisija: prof. dr Nenad Ninković, prof. dr Saša Marković, prof. dr Dejan Mikavica, prof. dr Borivoje Milošević, prof. dr Goran Vasin

- Aleksandar Pešić braniće doktorsku disertaciju u petak 29. 10. 2021. godine sa početkom u 16:45 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Lepo i dobro u Platonovoj filozofiji
Komisija: doc. dr Nikola Tatalović, prof. dr Radomir Videnović, prof. dr Željko Kaluđerović

- Sonja Kuzmančev Stanojević braniće doktorsku disertaciju u petak 29. 10. 2021. godine sa početkom u 11:00 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Sociološki aspekti neoliberalizma: genealogija modusa dominacije i nasilja
Komisija: prof dr Danilo Vuković, prof. dr Dušan Ristić, prof. dr Dušan Marinković, prof. dr Žolt Lazar

- Karolj Adrien braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 14. 10. 2021. godine sa početkom u 11:00 časova u seminaru za Hungarologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: A művészet terei Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Milkó Izidor és Munk Artúr  prózájában (Područja umetnosti u prozi Geze Čata, Dežea Kostolanjija, Isidora Milka i Artura Munka)
Komisija: prof. dr Čila Utaši, prof. dr Eva Hoža, prof. dr Hargita Horvat-Futo, doc. dr Oto Beke, dr Julijana Išpanović Čapo

- Jovana Jestrović braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 07. 10. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Prilagođavanje na stres izazvan neplodnošću: perspektiva žena iz Srbije
Komisija: prof. dr Marija Zotović-Kostić, prof. dr Jelena Opsenica Kostić, prof. dr Ivana Mihić

- Miloš Jocić braniće doktorsku disertaciju u sredu 6. 10. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu.
Tema: Vizuelni elementi u prozi srpske neoavangarde i postmodernizma
Komisija: prof. dr Bojana Stojanović Pantović, prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, prof. dr Gorana Raičević, prof. dr Žarka Svirčev, prof. dr Gojko Tešić

- Nina Ilić braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 13. 09. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu.
Tema: The acquisition of se-verbs in Serbian as L1 (Usvajanje glagola sa klitikom se u srpskom jeziku kao maternjem)
Komisija: nauč. sar. dr Mira Mirić, prof. dr Nada Arsenijević, prof. dr Darinka Anđelković, prof. dr Dušica Filipović Đurđević, prof. dr Sabina Halupka Rešetar

- Aleksandra Erić Bukarica braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 02. 09. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Kodifikacija englesko-srpske i srpsko-engleske terminologije iz oblasti ugovornog prava Evropske unije: leksikološki i leksikografski aspekti
Komisija: prof. dr Milan Ajdžanović, prof. dr Tatjana Glušac, prof. dr Tvrtko Prćić

- Nataša Drakulić Kozić braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 19. 07. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Maskiranje muškarca u ženu i žene u muškarca kao vid zamene rodnog identiteta u srpskim usmenim epskim pesmama
Komisija: prof. dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, nauč. sar. dr Lidija Delić, doc. dr Dragoljub Perić, prof. dr Jasmina Jokić

- Maja Bosanac braniće doktorsku disertaciju u petak 16. 07. 2021. godine sa početkom u 10:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Perspektive razvoja i institucionalizacije treće misije univerziteta
Komisija: prof. dr Jasmina Klemenović, doc. dr Biljana Lungulov, prof. dr Aleksandra Anđelković, prof. dr Jovana Milutinović

- Jovana Kasaš braniće doktorsku disertaciju u petak  09. 07. 2021. godine sa početkom u 09:00 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu.
Tema: Temišvarski Srbi i prva jugoslovenska država 1918-1921
Komisija: prof. dr Ljubomir Dimić, prof. dr Dejan Mikavica, prof. dr Slobodan Bjelica

- Mirjana Zarifović Grković braniće doktorsku disertaciju u utorak 06. 07. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu.
Tema: Sedam smrtnih grehova u nemačkoj i srpskoj frazeologiji: kontrastivna i konceptualna analiza
Komisija: prof. dr Branislav Ivanović, prof. dr Dušanka Vujović, prof. dr Gordana Ristić

- Bojana Grahovac braniće doktorsku disertaciju u petak 02. 07. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Rigidnost - definicije i relacije sa subjektivnim blagostanjem
Komisija: prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr Tamara Džamonja-Ignjatović, prof. dr Dušanka Mitrović

- Ivana Mijić Nemet braniće doktorsku disertaciju u petak 25. 06. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u seminaru broj 339/3 na Filozofskom fakultetu.
Tema: Poetičke odlike fantastičnog romana za decu u srpskoj književnosti na početku 21. veka
Komisija: prof. dr Sava Damjanov, prof. dr Dragoljub Perić, prof. dr Zorana Opačić, prof. dr Tijana Tropin, prof. dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović

- Tijana Balek braniće doktorsku disertaciju u utorak 22. 06. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Defektnost vidske paradigme u ruskom i srpskom jeziku
Komisija: prof. dr Ljudmila Popović, prof. dr Predrag Novakov, prof. dr Milivoj Alanović, prof. dr Radoslava Trnavac, prof. dr Maja Krstić

- Marina Nedeljković braniće doktorsku disertaciju u utorak 22. 06. 2021. godine sa početkom u 11:00 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu.
Tema: Seoske žene i razvoj ruralnog turizma u AP Vojvodini
Komisija: prof. dr Srđan Šljukić, prof. dr Marica Šljukić, prof. dr Dušan Mojić, prof. dr Marica Petrović, prof. dr Jovana Čikić

- Jovana Nikolić braniće doktorsku disertaciju u petak 11. 06. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Erotizam u književnom stvaralaštvu Borisava Stankovića
Komisija: prof. dr Gorana Raičević, prof. dr Dragana Vukićević, prof. dr Sava Damjanov

- Lazar Atanasković braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 07. 06. 2021. godine sa početkom u 14:00 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu.
Tema: Hegel i problem pisanja istorije
Komisija: doc. dr Stanko Vlaški, prof. dr Ivan Jordović, prof. dr Mihael Antolović, prof. dr Dragan Prole

- Viktoria Zakinski Toma braniće doktorsku disertaciju u petak 04. 06. 2021. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Medijsko izveštavanje o migrantima u Republici Srbiji i Republici Mađarskoj od 2016. do 2019. godine
Komisija: prof. dr Dejan Pralica, prof. dr Danijela Arsenović, prof. dr Vladimir Barović, prof. dr Ferenc Nemet

- Jelena Biljetina braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 25. 06. 2021. godine sa početkom u 13:30 časova u  Kino sali na Filozofskom fakultetu.
Tema: Doslovna i prenesena značenja glagola jedenja i pijenja u engleskom i srpskom jeziku: kognitivnolingvistička analiza
Komisija: prof. dr Duška Klikovac, prof. dr Tvrtko Prćić, prof. dr Sonja Filipović-Kovačević

- Nataša Tančić braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 20. 05. 2021. godine sa početkom u 16:00 časova u  sali 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Determinante profesionalnog razvoja nastavnika u inkluzivnom školskom kontekstu
Komisija: prof. dr Jelena Đermanov, prof. dr Vera Radović, prof. dr Svetlana Kostović

- Elma Halilović braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 13. 05. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u  sali 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Folklorna zbirka Huseina Derdemeza
Komisija: prof. dr Jasmina Jokić, doc. dr Dragoljub Perić, prof. dr Srđan Šljukić, prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović, prof. dr Lidija Delić

- Aleksandra Tomić braniće doktorsku disertaciju u petak 07. 05. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Mit u poeziji Ljubomira Simovića
Komisija: doc. dr Nataša Polovina, prof. dr Sanja Paripović Krčmar, prof. dr Predrag Petrović, prof. dr Đorđe Despić                                                                                      

- Bojana Jakovljević braniće doktorsku disertaciju u sredu 28. 04. 2021. godine sa početkom u 15:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Temporalne odlike graničnih segmenata prozodijskih jedinica u engleskom i srpskom jeziku: korpusno istraživanje
Komisija: prof. dr Tatjana Paunović, prof. dr Vlado Delić, prof. dr Dejan Sredojević, prof. dr Maja Marković  

- Anja Pravuljac braniće doktorsku disertaciju u sredu 28. 04. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Analiza prevoda Hazarskog rečnika Milorada Pavića sa srpskog jezika na italijanski
Komisija: doc. dr Sanja Kobilj Ćuić, doc. dr Mario Liguori, prof. dr Pavle Sekeruš, prof. dr Tatjana Đurin

- Marijana Terić braniće doktorsku disertaciju u petak 16. 04. 2021. godine sa početkom u 11:00 časova u  sali 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Recepcija fantastike u jugoslovenskim književnostima (1945–1990)
Komisija: prof. dr Sava Damjanov, prof. dr Željko Milanović, prof. dr Bojan Jović

- Jelena Jaćović braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 05. 04. 2021. godine sa početkom u 13:00 časova u  sali 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Semantika i pragmatika glagolskih oblika u francuskom jeziku ekonomske struke u poređenju sa srpskim
Komisija: prof. dr Selena Stanković, prof. dr Jelena Ajdžanović, prof. dr Snežana Gudurić, prof. dr Vesna Cakeljić

- MARIJA DOKIĆ braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 17. 02. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u  sali 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Esteticizam Laze Kostića
Komisija: prof. dr Radoslav Eraković, prof. dr Dragan Prole, prof. dr Dušan Ivanić, prof. dr Sava Damjanov

- Ognjen Krešić braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 28. 01. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u Seminaru za istoriju na Filozofskom fakultetu.
Tema: Hilandar i Bugari u XVIII veku: kulturne i ekonomske veze
Komisija: prof. dr Vladimir Simić, nauč. sar. dr Aleksandar Fotić, doc. dr Miroslav Pavlović, prof. dr Branko Bešlin

- Iva Tešić braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 28. 01. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u  Kino sali na Filozofskom fakultetu.
Tema: Modernizam Josipa Kulundžića: esejističko i prozno stvaralaštvo
Komisija: prof. dr Bojana Stojanović Pantović, prof. dr Željko Milanović, viši nauč. sar. dr Bojan Čolak, nauč. sav. dr Bojan Jović, prof. dr Ivana Živančević Sekeruš

- Ana Mitrevski braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 25. 01. 2021. godine sa početkom u 13:00 časova u seminarskoj biblioteci za Germanistiku na Filozofskom fakultetu.
Tema: Recepcija drama Bertolta Brehta u Srbiji
Komisija: prof. dr Nikolina Zobenica, prof. dr Jovan Delić, prof. dr Milica Pasula

- Marija Bjelica braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 25. 01. 2021. godine sa početkom u 12:00 časova u sali 114/I na Filozofskom fakultetu.
Tema: Srednjovekovno oblikotvorno nasleđe u savremenom srpskom pesništvu
Komisija: prof. dr Svetlana Tomin, prof. dr Nikola Grdinić, nauč. sar. dr Marko Radulović, prof. dr Sanja Paripović Krčmar

- Ilija Milovanović braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 18. 01. 2021. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I .
Tema: Činioci i efekti matematičke anksioznosti na ranom osnovnoškolskom uzrastu
Komisija: prof. dr Jasmina Pekić, prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr Tamara Jovanović, prof. dr Jasmina Kodžopeljić


Odbrana magistarske teze

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/402/Odbrane.jpg
Vrh strane