Odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija

2020.
Odbrana doktorske disertacije

- Snežana Paravinja Škrbić braniće doktorsku disertaciju 30.07.2020. godine u 13:00 časova u sali broj 114/I.
Tema: Unapređivanje pismenog izražavanja učenika u mlađim razredima osnovne škole primenom korelacijsko-integracijskog sistema
Komisija: prof dr Sanja Elez, prof. dr Branka Jakšić Provči, doc. dr Biljana Lungulov, prof. dr Olivera Radulović

- Ivana Čančar braniće doktorsku disertaciju 07.07.2020. godine u 11:00 časova u sali broj 323/III.
Tema: Konkordancija kultnih spisa o Svetom caru Urošu patrijarha Pajseja
Komisija: prof. dr Jasmina Grković Mejdžor, prof. dr Viktor Savić, prof. dr Nataša Dragin

- Dragan Babić braniće doktorsku disertaciju 25.06.2020. godine u 11:00 časova u sali broj 114/I.
Tema: Tematizacija Prvog svetskog rata u srpskoj i angloameričkoj prozi od 1914. do 1940: komparativna analiza
Komisija: prof. dr Zoran Paunović, prof. dr Bojana Stojanović Pantović, prof. dr Mihajlo Pantić, prof. dr Vladimir Gvozden

- Kristina Krstić braniće doktorsku disertaciju 23.06.2020. u 11:00 u sali 114/I.
Tema: Uloga roditelja tokom prelaska deteta iz predškolske ustanove u školu
Komisija: prof. dr Jasmina Klemenović, prof. dr Marija Zotović-Kostić, doc. dr Daliborka Popović, prof. dr Slađana Zuković

- Dejan Đorđić braniće doktorsku disertaciju 19.06.2020. u 11:00 u sali 114/I.
Tema: Školska klima kao korelat rezilijentnosti učenika
Komisija: prof. dr Slađana Zuković, prof. dr Svetlana Španović, prof. dr Ruženka Šimonji Černak, prof. dr Olivera Knežević Florić

- Marija Ivanović braniće doktorsku disertaciju 30.01.2020. u 14:00 u sali 114/I.
Tema: Sistem perceptivnih aktivnosti u unapređenju muzičke percepcije i recepcije kod dece
Komisija: prof. dr Svetlana Kostović, prof. dr Marija Zotović-Kostić, doc. dr Nataša Crnjanski, prof. dr Jasmina Klemenović.

Odbrana magistarske teze

 

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/402/Odbrane.jpg
Vrh strane