Kontakt

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Dr Zorana Đinđića 2
21102 Novi Sad

Informacije u vezi sa upisom
Telefoni referenata

Odsek za anglistiku
Šef Odseka: prof. dr Ivana Đurić Paunović
Zamenik šefa Odseka: doc. dr Nataša Milićević
Sekretar Odseka: Olivera Antić Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: anglisti@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 38 52    

Odsek za filozofiju
Šef Odseka: prof. dr Dragan Prole
Zamenik šefa Odseka: doc. dr Una Popović
Sekretar Odseka: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: filozofi@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/ 485 3860

Odsek za germanistiku
Šef Odseka: doc. dr Gordana Ristić
Zamenik šefa Odseka: dr Katalin Ozer, asistent
Sekretar Odseka: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: german@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 38 60    

Odsek za hungarologiju
Šef odseka: prof. dr Eva Toldi
Zamenik šefa Odseka: prof. dr Edita Andrić
Sekretar Odseka: Ildiko Grnja
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: hungar@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 458 673, 485 38 78

Odsek za istoriju
Šef Odseka: prof. dr Ivan Jordović
Zamenik šefa Odseka: doc. dr Boris Stojkovski
Sekretar Odseka: Jelena Trivunić Malešević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: istorija@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 458 577, 485 3860    

Odsek za komparativnu književnost
Šef Odseka: prof. dr Vladimir Gvozden
Zamenik šefa Odseka: prof. dr Bojana Stojanović Pantović
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: komparativna@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3873

Odsek za medijske studije
- Studijski program Žurnalistika i
- Studijski program Komunikologija i odnosi sa javnošću

Šef Odseka i koordinator OAS Žurnalistika: prof. dr Dejan Pralica
Zamenica šefa Odseka: doc. dr Smiljana Milinkov
Koordinatorka OAS Komunikologija i odnosi sa javnošću: doc. dr Jelena Kleut
Sekretar Odseka: Ivana Simovljević Jokić
Sekretarijat Odseka: M11
E-adrese: zurnal@ff.uns.ac.rs (Žurnalistika)
komunikologijapr@ff.uns.ac.rs (Komunikologija i odnosi sa javnošću)
Telefon: 485 39 17

Odsek za pedagogiju
Šef Odseka: prof. dr Jovana Milutinović
Zamenik šefa Odseka: prof. dr Jelena Đermanov
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: pedagozi@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 450 419, 485 39 19

Odsek za psihologiju
Šef Odseka: prof. dr Dušanka Mitrović
Zamenik šefa Odseka: doc. dr Boris Popov
Sekretar Odseka: Jasna Milošević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: psiholog@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 458 948, 485 39 19    

Odsek za romanistiku
Šef Odseka: prof. dr Tamara Valčić-Bulić
Zamenik šefa Odseka: doc. dr Nataša Popović
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: francuzi@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 38 73

Odsek za rumunistiku
Šef Odseka: doc. dr Ivana Ivanić
Zamenik šefa Odseka: prof. dr Laura Spariosu
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: rumunski@ff.uns.ac.rs
Telefon:485 3873, 485 3898    

Odsek za rusinistiku
Šef Odseka: prof. dr Janko Ramač
Zamenik šefa Odseka: prof. dr Mihajlo Fejsa
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet Odseka za rusinistiku: M11
E-adresa: rusinski@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 38 91

Odsek za slavistiku
Šef Odseka: prof. dr Marija Stefanović
Zamenik šefa Odseka: dr Nataša Ajdžanović
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: ruski@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 38 67    

Odsek za slovakistiku
Šef katedre:  doc. dr Jasna Uhlarik
Zamenik šefa Odseka: doc. dr Marina Šimak Spevakova
Sekretar katedre: Ana Topoljski
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: slovaci@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 455 046, 485 38 92, 485 38 93

Odsek za sociologiju
Šef Odseka: doc. dr Dušan Ristić
Zamenik šefa Odseka: prof. dr Jovana Čikić
Sekretar Odseka: Olivera Antić Pejčić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: sociolog@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3852    

Odsek za srpski jezik i lingvistiku
Šef Odseka: prof. dr Dušanka Zvekić Dušanović
Zamenik šefa Odseka: prof. dr Isidora Bjelaković
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: lingvist@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/459-626, 021/459-275

Odsek za srpsku književnost
Šef Odseka: prof. dr Milivoj Nenin
Zamenik šefa Odseka: prof. dr Jasmina Jokić
Sekretar Odseka: Ivana Simovljević Jokić
Kabinet sekretara Odseka: M11
E-adresa: srpskaknj@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 3917

Socijalni rad
Koordinator studijskog programa: prof. dr Marko Škorić
Sekretar: Ivana Simovljević Jokić
Kabinet sekretara: M11
E-adresa: socijalnirad@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 3917

Kulturologija
Koordinator studijskog programa: prof. dr Željko Milanović
Sekretar: Ildiko Grnja
Kabinet sekretara: M11
E-adresa: kulturologija@ff.uns.ac.rs
Telefon: 021/485 3878

Sekretar Fakulteta
Mirjana Galonja
Kancelarija: M8
E-adresa: mirjana.jovanic@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 3969    

Služba za studentska pitanja i nastavu
Koordinator službe: Željka Nestorović
Kancelarija: P19
E-adresa: stsluzba@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 39 76, 450 628

Služba za finansijsko materijalne poslove
Šef službe: Miroslav Radeka
Kancelarija: M15
E-adresa: racun@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 39 79, 450 636    

Tehnička služba
Šef službe: Miladin Trifković
Kancelarija: M17
E-adresa: miladin@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 39 90, 450 732

Služba za opšte i pravne poslove
Koordinator službe: Mirjana Alanović
Kancelarija: M9
E-adresa: alanovic@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 485 3897    

Opšta i pravna služba-javne nabavke
Vanja Fekić i Sonja Kostović
Kancelarija: M10
Telefon: +381 21 485 3968
E-adresa: javne.nabavke@ff.uns.ac.rs

Pisarnica Fakulteta
Dejana Rončević Vulanović
Kancelarija: M9
Telefon: +381 21 485 3905
E-adresa: dejana.rvulanovic@ff.uns.ac.rs

Informatička služba
Maja Hovanjski i Zoran Milošević
Kancelarija: M16
Telefon: +381 21 485 3883
E-adresa: podrska@ff.uns.ac.rs

Kancelarija za međunarodnu saradnju i projekte
Koordinator službe: Ljiljana Siriški
Kancelarija: M7
Telefon: +381 21 485 3921
E-adresa: international@ff.uns.ac.rs

Biblioteka Filozofskog fakulteta
Upravnica Biblioteke: mr Nataša Belić
Kancelarija: 407
E-adresa: natasam@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 450 873; 485 3983        

Portirnica
Telefon: +381 21 485 3988

Kabinet dekana
Šef kabineta dekana: Isidora Gordić Fisković
Kabinet: 119
E-adresa: dekanat@ff.uns.ac.rs
Telefon: +381 21 450 690, 485 3900
Fax: +381 21 450 929    

 

Slike

  • /uploads/attachment/strana/9/kontakt_celo.png
Vrh strane