Radni kalendar


Radni kalendar za školsku 2021/22. godinu

Ispitni rokovi, datumi prijavljivanja i održavanja ispita
u školskoj 2021/22. godini

Redovni ispitni rokovi za sve studente

Ispitni rok

Uplata 

Prijava

Ispiti

Januarski

Najkasnije do 05.01.2022. (do 13.00 sati)

04.01. do 06.01.

10.01. do 25.01.

Februarski

Najkasnije do 25.01.2022.

  26.01. do 27.01.

31.01. do 14.02.

Aprilski

Najkasnije do 22.03.2022.

22.03. do 24.03.

30.03. do 10.04.

Junski

Najkasnije do 24.05.2022.

23.05. do 26.05.

01.06. do 23.06.

Septembarski

Najkasnije do 23.08.2022.

23.08. do 25.08.

29.08. do 11.09.

Oktobarski

Najkasnije do 13.09.2022.

12.09. do 15.09.

17.09. do 29.09.

 

Vanredni ispitni rokovi za sve studente

Ispitni rok

Uplata

Prijava

Ispiti

Novembarski

Najkasnije do 08.11.2021.

09.11. do 11.11.

15.11. do 21.11. (održavanje ispita u terminima za konsultacije ili vikendom)

Decembarski

Najkasnije do 07.12.2021

07.12. do 09.12.

13.12. do 19.12. (održavanje ispita u terminima za konsultacije ili vikendom)

Martovski

Najkasnije do 01.03.2022.

01.03. do 03.03.

07.03. do 13.03. (održavanje ispita u terminima za konsultacije ili vikendom)

Majski

Najkasnije do 03.05.2022.

04.05 do 05.05.

09.05. do 15.05. (održavanje ispita u terminima za konsultacije ili vikendom)

Julski Najkasnije do
27. 06.2022.
od 27. do 30. 06. od 4. do 16. jula 2022.
 

-    Overa zimskog semsetra je 17. februara 2022. godine
-    Overa letnjeg semestra je 1. juna 2022. godine

-       Studentska evaluacija za zimski semestar održaće se od 04. do 06. januara 2022. godine
-       Studentska evaluacija za letnji semestar održaće se od 23. do 26. maja 2022. godine

Vrh strane