Kontakt

Odsek za rusinistiku
Šef Odseka: prof. dr Milivoj Alanović, vd. šefa Odseka    
Zamenik šefa: prof. dr Janko Ramač
Sekretar Odseka: Ana Topoljski
Kabinet Odseka za rusinistiku: 204

E-mail: rusinski@ff.uns.ac.rs
Telefon: 485 38 91

Vrh strane