Kontakt

Šef Odseka: prof. dr Marija Stefanović
Zamenik šefa: dr Nataša Ajdžanović
Sekretar Odseka: Dragana Radević
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: ruski@ff.uns.ac.rs
telefon: 485-3867

Vrh strane