Kontakt

Šef Odseka: prof. dr Milivoj Nenin
Zamenik šefa: prof. dr Jasmina Jokić
Sekretar Odseka: Ivana Simovljević Jokić
Kabinet sekretara Odseka: M11

e-mail: srpskaknj@ff.uns.ac.rs
telefon: 021/485-3917

Vrh strane