as. Jelena Borljin

Asistent
Odsek za romanistiku
Naučna oblast Romanistika
Datum izbora 17. februar 2020.

Predmeti

15RKRK24 Španski jezik 3
15RKRK33 Španski jezik 4
15FJFJ021 Španski jezik 3
15FJFJ031 Španski jezik 4
15ŠJ001 Španski jezik A1.1
15ŠJ003 Španski jezik A1.2

Bibliografija

Radovi u časopisima

LA SUBTITULACIÓN AMATEUR DE SERIES: EL CASO DE FRIENDS

J. Borljin, LA SUBTITULACIÓN AMATEUR DE SERIES: EL CASO DE FRIENDS, BEOIBERÍSTICA - Revista de Estudios Ibéricos, Latinoamericanos y Comparativos, Vol. 4, No. 1, pp. 95 - 113, Jun, 2020

Autori Jelena Borljin
Godina 2020
DOI https://doi.org/10.18485/beoiber.2020.4.1.6
Časopis BEOIBERÍSTICA - Revista de Estudios Ibéricos, Latinoamericanos y Comparativos
Volumen 4
Broj 1
Strana od 95
Strana do 113

MOTIVACIJA STUDENATA ZA UČENJE ŠPANSKOG JEZIKA NA FILOLOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU

J. Borljin, MOTIVACIJA STUDENATA ZA UČENJE ŠPANSKOG JEZIKA NA FILOLOŠKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U BEOGRADU, Metodički vidici, Vol. 11, No. 11, pp. 189 - 213, Nov, 2020

Autori Jelena Borljin
Godina 2020
DOI https://doi.org/10.19090/mv.2020.11.189-213.
Časopis Metodički vidici
Volumen 11
Broj 11
Strana od 189
Strana do 213

Ostali radovi

Značaj teme narodnih proslava za razvoj interkulturne kompetencije u nastavi španskog kao stranog jezika.

S. Maričić-Mesarović, I. Georgijev, J. Borljin, Značaj teme narodnih proslava za razvoj interkulturne kompetencije u nastavi španskog kao stranog jezika., Jezici i kulture u vremenu i prostoru IX/2, pp. 383 - 393, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2020

Autori Sanja Maričić-Mesarović, Ivana Georgijev i Jelena Borljin
Godina 2020
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-615-7
Strana od 383
Strana do 393
Vrh strane