Projekti

Učešće u finansiranju izdavanja monografije: Slika prirode u srpskom jeziku, Gordana Štrbac i Gordana Štasni

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 21.04.2022.

Ideje-GENIUS

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 24.03.2022.

Ideje - VLINGS

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 31.12.2021.

Ideje-CoNatPat

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 29.12.2021.

Ideje-SCHEMAS

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 28.12.2021.

Ideje-SERBIE20

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 28.12.2021.

"Manjinski jezici i književnosti u AP Vojvodini - semiotički i kulturni resursi..." - Virđinija Popović

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 20.12.2021.

Nagrada Veljku Jovanoviću za najcitiranijeg istraživača

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 22.12.2021.

"Stari u Vojvodini: činioci uspešnog starenja" - Jelica Petrović

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 20.12.2021.

"Istorijski identitet Srba u Vojvodini 1690-1990" - Goran Vasin

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 17.12.2021.

"Pravni i istorijski aspekti položaja Bunjevaca u Vojvodini" - Đura Hardi

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 13.12.2021.

"Pedagoške, psihološke i sociološke dimenzije unapre

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 13.12.2021.

Naučni skup "Agroistorija", Svetozar Boškov

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 13.09.2021.

Realizacija republičkog takmičenja učenika srednjih škola, Odsek zahungarologiju

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 30.07.2021.

Jovana Škorić, "4th ICSTR Prague-International Conference on Science & Technology Research", Prag

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 25.05.2021.

"Američka štampa i prevrati o Majskom prevratu" Aleksandar Gajić

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 13.05.2021.

"Doktorandi o istoriji" Svetozar Boškov

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 13.05.2021.

Učešće u troškovima za završnu izradu i odbranu doktorske disertacije, Ilija Milovanović

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 27.04.2021.

COVID-19 - Fond za nauku Republike Srbije

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 03.02.2021.

"Crnogorska štampa i dokumenti o Majskom prevratu" Aleksandar Gajić

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 24.12.2020.

Reč i rečenica u slovenskim jezicima, Željko Marković

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 16.10.2020.

Savremeno srpsko pesništvo i novo srednjovekovlje: vizantijske teme i motivi, Milan Gromović

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 16.09.2020.

"Psycholinguistic, Neurolinguistic and Clinical Linguistic Research", Sabina Halupka-Rešetar

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Pokrajinski
Početak realizacije 22.06.2020.

Materijalni troškovi istraživanja

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 25.05.2020.

Republički projekti, naknada za rad istraživača (nauka)

Tip projekta Naučnoistraživački domaći - Republički
Početak realizacije 18.02.2020.
Vrh strane