Службене е-адресе запослених у Библиотеци ФФ

- Наташа Белић, управница Библиотеке - biblioteka@ff.uns.ac.rs
(Библиотека Филозофског факултета)
- Љиљана Матић - ljiljam@ff.uns.ac.rs
(Англистика, Енглески језик и књ. са другом страном филологијом)
- Милош Перовић - milos@ff.uns.ac.rs
(Филозофија, Социологија)
- Блажан Стјепановић - blazan@ff.uns.ac.rs
(Германистика, Енглески језик и књ. са другом страном филологијом)
- Чила Уташи - csilla.utasi@ff.uns.ac.rs
(Хунгарологија)
- Сава Живановић - zivanovs@ff.uns.ac.rs
(Историја)
- Дејана Бурзан - dejanab@ff.uns.ac.rs
(Књижевност, српска и компаративна)
- Милица Брацић - milicab@ff.uns.ac.rs
(Журналистика)
- Снежана Риттер - ritter@ff.uns.ac.rs
(Педагогија)
- Биљана Лорбек - biljanal@ff.uns.ac.rs
(Психологија)
- Илија Чанак - ilija.canak@ff.uns.ac.rs
(Романистика, Француски језик и књ. са другим романским језиком)
- Анда Алмажан - anda@ff.uns.ac.rs
(Румунистика, Словакистика)
- Нада Усановић Ашоња - nadau@ff.uns.ac.rs
(Славистика, Русинистика)
- Наташа Белић - biblioteka@ff.uns.ac.rs
(Српски језик и лингвистика, Српска филологија у контакту са мађарском/словачком филологијом)
- Виолета Ракић - violeta@ff.uns.ac.rs
(Социјални рад)
- Игор Лекић, сарадник на дигитализацији - igor.lekic@ff.uns.ac.rs

Врх стране