Активности


- 23.11.2021. - ПРЕДАВАЊЕ ШПАНСКОГ АМБАСАДОРА НА ФФУНС: ИСТОРИЈА И МОРФОЛОГИЈА БАСКИЈСКОГ ЈЕЗИКА
- 29. мaj 2021. - Виртуeлнo прeдaвaњe др Жaклин Mуриљo Гaрникa сa Унивeрзитeтa из Бoгoтe / Дoминикaнe o JEЗИКУ И MOЋИ У КУБAНСКOJ КЊИЖEВНOСTИ XIX ВEКA. Линк зa приjaву
- 21.05.2021. - ВИРTУEЛНИ РAЗГOВOР СA ЧETВOРO УГЛEДНИХ AРГEНTИНСКИХ ПИСAЦA: Ибeрoaмeрички цeнтaр Филoзoфскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду виртуeлнo ћe угoстити чeтири вeликa имeнa aргeнтинскe књижeвнoсти. To су Луисa Вaлeнсуeлa, Aнa Maриja Шуa, Гиљeрмo Maртинeс и Сaмaнтa Швeблин. Moдeрaтoр дoгaђaja бићe хиспaнистa и прeвoдилaц Брaнкo Aнђић. Линк зa приjaву.
- 24.04.2021. - Предавање хиспанисткиње и преводиоца Тамаре Николић - NUEVA CANCIÓN: ПЕСМА КАО ОРУЖЈЕ ПРОТИВ ОПРЕСИЈЕ ВОЈНИХ РЕЖИМА ЛАТИНСКЕ АМЕРИКЕ
- 27.03.2021. - Рaдиoницa: КAКO (И ЗAШTO) НAПИСATИ ДOБAР CV. Oргaнизaтoри: Друштвo хиспaнистa и ЦИБAM.
- 06.03.2021. у 18 часова - Предавање др Веселине Гаћинске: Животињски свет у прози Хосеа Емилија Паћека
- 27.02.2021. у 18 часова - Предавање др Серхија Гарсије Гарсије - Поглед из Шпаније на сапатистичку војску националног ослобођења: случај Мануела Васкеса Монталбана
- 20.02.2021. у 18 часова - Радионица др Драгане Бајић: КОЛОКВИЈАЛНИ РЕГИСТРИ У ПРЕВОЂЕЊУ (с посебним освртом на жаргон и псовке)
- 30.01.2021. у 18 часова - Трибина Шта све можеш са шпанским

CIBAM има у плану следеће активности:

Организација академских и културних програма везаних за ибероамеричке теме током целе године, омогућавајући професорима, младим стручњацима, а нарочито студентима да активно учествују у њима, да се едукују и да узајамно размењују знања.

Успостављање конкретне сарадње с бројним универзитетима из Шпаније, Португала, Латинске Америке и Кариба, и академским разменама с њима (у току је склапање споразума о сарадњи са Универзитетом у Веракрусу, а ради се и на отварању разних могућности са Технолошким институтом у Монтереју, Мексико).

– Конкурисање за међународне пројекте, придруживање организацији CLACSO и другим сличним организацијама на Иберијском полуострву и Латиноамеричком континенту.

– Континуитет у ко-организацији Међународне летње школе латиноамеричких студија са Друштвом хиспаниста Србије и другим сродним организацијама, како би се на Филозофском факултету окупљали угледни професори и стручњаци за ибероамеричке теме, односно бројни млади људи заинтересовани за те области.

Нови заједнички пројекти са Мрежом хиспаниста Средње Европе и Друштвом хиспаниста Србије.

– Стварање услова за Међународни мастер програм.

Online активности, видео-конференције и едукације, као и организација округлих столова, семинара, летњих школа, научних семинара и скупова, специјализованих курсева шпанског и других језика Латинске Америке.

– Организација семинара посвећеног НАУАТЛ језику који би одржао наш велики стручњак за ту област Игор Секе.

– Објављивање заједничких публикација са ибероамеричким колегама и хиспанистима из региона.

– Активности Центра биле би усмерене на културолошке, језичке, историјске, друштвене и политичке теме у вези са ибероамеричким светом, као и сложена питања идентитета,  миграција и заштите животне средине.

– Проширивање постојеће сарадње на реализацију активности с Амбасадом Кубе, Амбасадом Бразила и Амбасадом Венецуеле у Београду, Институтом за европске студије, Удружењем српско-перуанског пријатељства, Центром Камоиш при Филозофском факултету, младим хиспанистима и стручњацима за друге области који имају интересовање за поменуте теме, као и са бројним другим Ибероамеричким, Латиноамеричким и сличним центрима широм света.

– Центар би имао значајну улогу и у интензивнијој сарадњи са Институтом Сервантес у Београду, као и у програмима које фестивал ProseFest припрема за 2021. годину, када ће Нови Сад бити Европска престоница културе.

 

Врх стране