Ана Миљевић

Ана Миљевић, aсистент

Контакт
Кабинет 252
Број телефона: +381214853860
Е-адреса: anamiljevic@ff.uns.ac.rs

Биографија

 • 2004. Диплома: Професор филозофије, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду (наслов дипломског рада: „Парменид“, област: античка филозофија)
 • 2014. Диплома: Мастер професор филозофије, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду (наслов мастер рада: „Хераклитов појам логоса“, област: античка филозофија).
 • 2014. Докторске студије на Одсеку за филозофију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду.
 • 2015. Асистент – волонтер под менторством проф. др Жељка Калуђеровића на Одсеку за за филозофију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду.
 • 2016. Избор у звање – асистент, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, област: филозофске науке.
 • 2019. Реизбор у звање – асистент, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, област: филозофске науке.

Наставни рад

 • Филозофски системи антике, студијска група: Филозофија, МАС;
 • Хеленска филозофија, студијска група: Филозофија, ОАС, прва година студија, зимски семестер;
 • Хеленистичко-римска филозофија, студијска група: Филозофија, ОАС,  прва година студија, летњи семестер;
 • Увод у филозофију I, студијска група: Филозофија, ОАС, , прва година студија, зимски семестер;
 • Увод у филозофију II, студијска група: Филозофија, ОАС, прва година студија, летњи семестер;
 • Теорија сазнања, студијска група: Филозофија, ОАС, друга година студија, зимски семестер;
 • Биоетика, студијска група: Филозофија, ОАС, трећа година студија, летњи семестер;
 • Методика наставе филозофије, студијска група: Филозофија, ОАС, четврта година студија, летњи семестер;
 • Филозофија језика, студијска група: Филозофија, ОАС, четврта година студија, зимски семестер;
 • Филозофија духа, студијска група: Филозофија, ОАС, четврта година студија, летњи семестер;
 • Увод у филозофију, студијска група: Социологија, ОАС, друга година студија, зимски семестер;
 • Биоетика и медији, студијска група: Журналистика, ОАС, трећа година студија, летњи семестер;
 • Филозофија морала, студијска група: Журналистика, ОАС, четврта година студија, летњи семестер;
 • Увод у филозофију, студијска група: Психологија, ОАС, трећа година студија, зимски семестер;
 • Етика, студијска група: Психологија, ОАС, трећа година студија, зимски семестер;
 • Филозофија морала, студијска група: Психологија, ОАС, трећа година студија, зимски семестер;

Научно-истраживачки рад
Област научно-истраживачког рада: рана хеленска мисао, те развој њене аргуметације у филозофији природе и епистемологији потоње античке филозофије (Платон, Аристотел, неопитагоризам, стоицизам и епикурејство); метафизичност појма physis-a и питање о целини бивствовања као неодвојиво од разумевања physis-a у раној хеленској мисли; савременост која обнавља питања о целини и епистемолошке тешкоће њеног сагледавања; bios i psyche; биоетички дискурс о изазовима нових вештина овладавања physis-om; биоетички и филозофски појам живота.

Метод у научно-истраживачком раду: доминира компаративни и аналитички метод.

 Библиографија (избор)

-           Ana Miljević (2018), „Physis u filozofiji Milećana“ u: Arhe, Filozofski faklutet-Odsek za filozofiju, 30, god. 15. str.213-227. ISSN 1820-0958

-           Ana Miljević (2017), „Određenje životne snage u Homerovim epovima“ u: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Filozofski faklutet, knjiga XLII-2, str. 47-58.  ISSN 0374-0730

-           Ana Miljević, Željko Kaluđerović (2017), „Filozofska osnova Parmenidova stiha“, u: Filozofska istraživanja, 147, god. 37, sv. 3, str. 597-613. UDK 1:801.6(045)Parmenides

-           Ana Miljević (2016), „Aristotelov pojam dokolice (ἡ σχολή): aporetički pristup“ u: Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Filozofski faklutet, knjiga XLI-2, str. 35-48.  ISSN 0374-0730

-           Ana Miljević (2016) „From speech to gathering: Pre-Heraclitian meaning of logos“, Studia classica anniversaria: 70 years of the Institute of Classical Studies, Faculty of Philosophy, Skopje.

-           Ana Miljević (2016), „Kant-Lexikon, herausgegaben von Marcus Willaschek, Jürgen Stolzenberg, Georg Mohr, Stefano Bacin, Walter de Gruyter, Berlin, Boston 2015“, u: Filozofija i društvo, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu, 27/2016, br. 1, str. 259-261. ISSN (Print) 0353-5738 M27

-           Ana Miljević (2016), „Logosnost physisa u Heraklitovoj filozofiji“ u: Arhe, Filozofski faklutet-Odsek za filozofiju, 25, god. 13, str. 285-302.  ISSN 1820-0958

-           Ana Miljević, Rastko Jovanov (2016), „Christian Krijnen: The Very Idea of Organization“, u: Phenomenological Reviews, Edited by Iulian Apostolescu, Anthony Steinbock, 2/2016, S.53 Lausanne ISSN: 2297-7627

-           Ana Miljević (2016), „Platonova ideja dobra i Heralitovo učenje o logosu“ u: Arhe, Filozofski faklutet-Odsek za filozofiju, 26, god. 13, str. 223-237. ISSN 1820-0958

-           Ana Miljević (2015), „Logos i spoznaja u Heraklitovoj filozofiji“ u: Arhe, Filozofski faklutet-Odsek za filozofiju, 23, god. 12, str. 139-159.  ISSN 1820-0958

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране