Александар Николић

Александар Николић, асистент

Контакт
Кабинет: 212
Е-адреса: aleksandar.nikolic@ff.uns.ac.rs

Биографија

  • 2013-2017: Основне академске студије на Одсеку за Германистику, Универзитет у Новом Саду
  • 2017-2019: Мастер академске студије на Одсеку за Германистику, Универзитет у Новом Саду. Тема мастер рада: Semantische Beschreibung der deutschen Modalpartikeln „ja“ und „doch“ und ihrer serbischen Äquivalente/ Семантичка анализа немачких модалних партикула „ја“ и „доцх“ и њихових еквивалената у српском језику.
  • 2018: Избор у звање: сарадник у настави за ужу научну област германистика, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду.
  • Учесник у међународном пројекту ГДСД https://gdsdblog.wordpress.com/projektkoordination/

Наставни рад
Фонетика и фонологија немачког језика
Немачки језик – Морфологија 2
Немачки језик – Контрастивна лингвистика 1
Немачки језик – Б2.1
Немачки језик – Б2.2

Научно-истраживачки рад
Морфологија немачког језика
Лексикологија немачког језика
Фразеологија немачког језика
Транслатологија

Врх стране