Јована Ранђеловић

Јована Ранђеловић, сарадник у настави

Контакт
Кабинет 219
Е-адреса: jovana.randjelovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
Основне студије Германистике завршене 30.09. 2017.
Избор у звање сарадника у настави 01. 12.2018.

Наставни рад
Немачки језик Б1.1
Немачки језик Б2.1
Немачки језик-Морфологија 1

Научно-истраживачки рад
Немачка књижевност 18., 19. и 20. века

 

Врх стране