Мирјана Зарифовић Грковић

Мирјана Зарифовић Грковић, aсистент

Контакт
Кабинет: 212
Број телефона: /
Е-адреса: mirjana.zarifovic@ff.uns.ac.rs

Биографија

 • 2015 – Избор у звање - асистент, Филозофски факултет, Нови Сад, област: Филолошке науке (германистика)
 • 2013-2015 – Мастер, Филозофски факултет, Нови Сад (наслов рада: Смех и плач у немачкој и српској фразеологији), звање: мастер професор немачког језика и књижевности
 • 2004-2009 – Диплома, Филозофски факултет, Нови Сад, област: Филолошке науке (Немачки језик и књижевност), звање: професор немачког језика и књижевности
 • 2000-2004 – Карловачка гимназија

Наставни рад

 • Увод у лингвистику (ОАС)
 • Увод у историју лингвистике (ОАС)
 • Немачки језик – Лексикологија 1 (ОАС)
 • Немачки језик – Лексикологија 2 (ОАС)
 • Увод у прагмалингвистику (ОАС)
 • Фразеологија немачког језика (МАС)
 • Увод у консекутивно превођење 1 (МАС)
 • Увод у консекутивно превођење 2 (МАС)
 • Превођење пословних и правних текстова 1 (МАС)
 • Превођење пословних и правних текстова 2 (МАС)

Научно-истраживачки рад

- Транслатологија
- Фразеологија
- Контрастивна лингвистика

Библиографија (избор)

 • Zarifović Grković, Mirjana; Pajić, Ivana: Prevodilačke strategije za prenošenje jezika mladih na primeru prevoda romana Ples sitnih demona Marka Vidojkovića na nemački jezik u Filolog. Broj 19. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci, Filološki fakultet, 2019, 248-266. str, ISSN 1986-5864.
 • Zarifović Grković, Mirjana: Sintaksička analiza frazeologizama i njihovih prevodnih ekvivalenata u romanu Elfride Jelinek Die Klavierspielerin – Pijanistkinja u Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Knj.43, sv.1. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2018, 173-191. str, ISSN 0374-0730.
 • Zobenica, Nikolina; Pajić, Ivana, Mitrevski, Ana; Zarifović, Mirjana; Papišta, Žolt: Priručnik za pripremnu nastavu za studije nemačkog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2017, ISBN 978-86-6065-408-5.
 • Zobenica, Nikolina; Pajić, Ivana; Zarifović, Mirjana: Postkolonijalizam u nauci o nemačkom jeziku i književnosti u Folia Linguistica et Litteraria – Časopis za nauku o jeziku i književnosti (16). Nikšić: Filološki fakultet, Univerzitet Crne Gore, 2016, 125-142. Str, ISSN 1800-8542; ISSN 2337-0955 (online).
 • Zarifović, Mirjana; Ristić, Gordana: Smeh u nemačkoj i srpskoj frazeologiji u Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Knj.41, sv.1. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2016, 511-523. str, ISSN 0374-0730.
 • Ristić Gordana; Zarifović, Mirjana: Značenja lekseme Blut / krv u frazeologizmima nemačkog i srpskog jezikau (tematskom) zborniku Jezik, književnost, značenje: zbornik radova. Jezička istraživanja. Niš: Filozofski fakultet, 2016, 255-266. str, ISBN 978-86-7379-409-9.
 • Zarifović, Mirjana: O skraćenicama u savremenom nemačkom jeziku u (tematskom) zborniku Jezici i kulture u vremenu i prostoru IV. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2015, 245-250. str, ISBN 978-86-6065-325-5.
 • Zarifović, Mirjana: Suze u nemačkoj i srpskoj frazeologiji u (tematskom) zborniku Jezici i kulture u vremenu i prostoru III. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2014, 135-140. str, ISBN 978-86-6065-282-1.
Врх стране