Горан Васин

Горан Васин, ванредни професор

Контакт
Кабинет: 354
Број телефона
Е-адреса: goran.vasin@ff.uns.ac.rs

Биографија
Горан Васин (1981), запослен као ванредни професор на Филозофском факултету у Новом Саду, Одсек за историју од 2005. Ангажован је на предметима везаним за Националну историју Новог века (18-20. век) и Помоћне историјске науке. Области интересовања и истраживања односе се на историју Срба у Хабзбуршкој Монархији, историју Цркве, историју Србије и Црне Горе 18-20. век. Аутор је самосталних монографија Патријарх Георгије Бранковић и његово доба (2014) и Сабори Раскола-српски црквено-народни сабори у Хабзбуршкој Монархији 1861-1914 (2015). У коауторству је писао монографије Историја Срба у Црној Гори 1496-1918 (2013, 2017) Историја Срба у Хабзбуршкој Монархији 1526-1918, књ 1-2 (2016), Пречански Срби у Великом рату (2018),  Историја Будимске епархије (2018), Лојалност и преки суд- Срем у Првом светском рату (2018). Аутор је више од 80 научних радова објављених у водећим часописима у Србији и иностранству. Специјалистичка и научна истраживања обављао је у архивима у Бечу, Будимпешти и Москви, а студијске боравке на Универзитетима у Будимпешти, Братислави, Нижњем Новогороду и Грацу.

Наставни рад
Ангажован на Основним академским студијама на следећим предметима: Помоћне историјске науке, Историја Срба у Хабзбуршкој монархији (1790-1918), Историја Србије и Срба у Црној Гори од краја 18. до почетка 20. века, Српске политичке странке у Аустроугарској и Србији до 1918, Историја српске државности 1788-1918, Историја Карловачке митрополије, Српска и немачка палеографија 18. и 19. века, Историја Српске цркве 1557-1918, Историја Србије 1804-1918, Српске елите у 19. веку.

На мастер студијама: Српска Војводина у Хабзбуршкој монархији, Борба за аутономију и независну државу 1788-1918.

На докторским студијама: Историја медицине код Срба 18-20 век, Политичка историја Србије и Црне Горе 1804-1918, Историја српске цркве у 19 веку.

Научно-истраживачки рад
Посебне области интересовања и истраживања су: Историја Карловачке митрополије 1708-1918, Историја политичких идеја код Срба 1804-1918, Историја Хабзбуршке монархије 1526-1918, Историја Србије 1804-1918, Историја Црне Горе 1784-1918, Историја медицине

Библиографија (избор)
- Патријарх Георгије Бранковић и његово доба, Нови Сад 2014, 345 стр
- Сабори Раскола-српски црквено-народни сабори у Хабзбуршкој монархији 1861-1914, Службени гласник, Београд 2015, 815 стр
- Никанор Грујић, Прометеј Нови Сад 2017, 397 стр.
- Архијереји Карловачке митрополије на прелому векова, Прометеј Нови Сад 2018.
- Историја Срба у Црној Гори 1496-1918, Нови Сад 2013. (са Дејаном Микавицом и Ненадом Нинковићем), 314 стр.
- Историја Срба у Хабзбуршкој Монархији 1526-1918, књ 1, Нови Сад 2016. (са Дејаном Микавицом, Ненадом Лемајићем и Ненадом Нинковићем)
- Историја Срба у Хабзбуршкој Монархији 1526-1918, књ 2, Нови Сад 2016. (са Дејаном Микавицом, Ненадом Лемајићем и Ненадом Нинковићем)
- Identity and loyalty of the Serbs in the Austro-Hungarian army 1914– 1918 and their psychological characteristics according to Jovan Cvijić, THE BALKAN PENINSULA OF JOVAN CVIJIĆ HISTORICAL BACKGROUND AND CONTEMPORARY TRENDS IN HUMAN GEOGRAPHY, Belgrade 2018, 167-181. (са Ненадом Нинковићем)
- Неадекватно сахрањивање као важан фактор у епидемијама куге код Срба у Хабзбуршкој монархији крајем 18 века-историјска анализа, Архив за целокупно лекарство, бр 11-12, 2014, Београд 2014, 764-768. (са Милицом Кисић Божић и Снежаном Божанић)

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране