Ненад Нинковић

Ненад Нинковић, доцент

Контакт
Кабинет 356
Број телефона 021/485-3940
Е-адреса nenad.ninkovic@ff.uns.ac.rs

Биографија
После завршене основне школе (Лаћарaк 1991-1998) и Гимназије (Сремскa Митровицa 1998-2002), на Одсеку за историју, Филозофског факултета у Новом Саду завршио је основне (2002-2007), мастер (2007-2009) и докторске студије (2009-2015). Током завршне године основних студија био је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије, а потом ЕФГ банке. Од 2008. запослен на Одсеку за историју, прво као сарадник у настави (2008-2010), потом асистент (2010-2016) и доцент (од 2016). Секретар је редакције часописа Истраживања од 2018, а главни и одговорни уредник часописа Споменица историјског архива Срем (од 2017). За потребе писања доктората и монографија истраживао је у више архива у земљи (Архив САНУ, Архив Србије, Архив Војводине, Историјски архив Срем) и иностранству (Аустријски државни архив, Архив Српске православне епархије будимске, Хрватски државни архив). До сада је био учесник седaм краткорочних и дугорочних пројеката. Коаутор је три изложбе (Сремска Митровица и Нови Сад). Учествовао је на више научних конференција у земљи и иностранству.

Наставни рад

Основне студије:

 • Помоћне историјске науке
 • Историја српског народа од XVI до XVIII века
 • Правно-политички положај Срба у Хабзбуршкој монархији (1690-1849)
 • Историја Срба у настави у XIX веку
 • Српско друштво и култура од XVI до почетка XX века
 • Српска и немачка палеографија XVIII и XIX века
 • Српска црква у новом веку

Мастер дипломске студије:

 • Сеобе Срба у Руско царство у XVIII веку

Докторске студије:

 • Историја српске цркве у XVIII веку
 • Историја Војне границе

Научно-истраживачки рад
Бавим се Историјом Срба у новом веку, са акцентом на рано модерно доба и Први светски рат. У област мојих интересовања спада:

 • Историја Карловачке митрополије
 • Историја медицине
 • Марија Терезија
 • Историја Војне границе
 • Историја школства код Срба у Хабзбуршкој монархији
 • Први светски рат
 • Српска и немачка палеографија у XVIII и XIX веку
 • Историја Срема

 Библиографија (избор)

 • Историја Срба у Црној Гори 1496-1918., Нови Сад 2013. (у коауторству са проф. др Дејаном Микавицом и доц. др Горном Васиним)
 • Српска православна црквена општина Лаћарак, Сремска Митровица, 2015.
 • Срби у Хабзбуршкој монархији од 1526 до 1918., Књига 1-2, Нови Сад 2016. (у коауторству са Дејаном Микавицом, Ненадом Лемајићем и Гораном Васиним)
 • Срби у Црној Гори 1496-1918. Институт за српску културу, Никшић 2017, (у коауторству са Дејаном Микавицом и Гораном Васиним)
 • Митрополит Павле Ненадовић, Нови Сад 2017.
 • Историја Будимске епархије, Сремска Митровица 2018. (у коауторству са Гораном Васиним)
 • Пречански Срби у Великом рату 1914-1918, Нови Сад 2018. (у коауторству са Дејаном Микавицом и Гораном Васиним)
 • Срем у Првом светском рату – лојалност и преки суд, Сремска Митровица 2018. (у коауторству са Гораном Васиним)
 • Identity and loyality of the Serbs in the Austro-Hungarian army 1914-1918 and their psychological characteristics according to Jovan Cvijić, The Balkan peninsula of Jovan Cvijić: Historical background and contemporary trends in human geography, Belgrade-Loznica 2018, 167-180. (у коауторству са Гораном Васиним)
 • Карловачка митрополија и српско школство у Хабзбуршкој монархији од 1699. до 1848. године, Meherheiten – Minderheiten, Sprachliche und kulturelle Identitäten der Slavia im Wandel der Zeit, Band 4, Peter Lang, Berlin 2018, 229-245.

Комплетна библиографија (пдф)

Врх стране