Запослени

Редовни професор
•    проф. др Драгана Дробњак
•    проф. др Ненад Крстић
•    проф. др Павле Секеруш
•    проф. др Снежана Гудурић

Ванредни професор
•    проф. др Александра Блатешић
•    проф. др Диана Поповић
•    проф. др Ксенија Шуловић
•    проф. др Љубица Влаховић
•    проф. др Тамара Валчић Булић
•    проф. др Татјана Ђурин

Доцент
•    доц. др Christian Eccher
•    доц. др Бојана Ковачевић-Петровић
•    доц. др Марио Лигуори
•    доц. др Наташа Поповић
•    доц. др Наташа Радусин-Бардић
•    доц. др Сања Маричић-Месаровић

Асистент
•    др Ружица Седер
•    др Ивана Георгијев
•    ас. Тамара Станић
•    др Небојша Влашкалић

Виши наставник вештина
•    др Ивана Вилић

Виши лектор
•    др Вања Манић-Матић

Лектор странац
•    Florian Ferre - Лектор странац
•    Kарол Бечановић
•    Moisés Moreno Fernández

Остали
•     Victoria Riveros Mitrović - Лектор странац

 

 

Врх стране