Запослени

Редовни професор
•    проф. др Снежана Гудурић
•    проф. др Павле Секеруш
•    проф. др Драгана Дробњак

Ванредни професор
•    проф. др Диана Поповић
•    проф. др Татјана Ђурин
•    проф. др Ксенија Шуловић
•    проф. др Тамара Валчић Булић
•    проф. др Александра Блатешић
•    проф. др Љубица Влаховић
•    проф. др Наташа Радусин-Бардић

Доцент
•    доц. др Christian Eccher
•    доц. др Сања Маричић-Месаровић
•    доц. др Бојана Ковачевић-Петровић
•    доц. др Марио Лигуори
•    доц. др Наташа Поповић
•    доц. др Ивана Вилић
•    доц. др Ружица Седер
•    доц. др Вања Манић-Матић

Асистент
•    др Ивана Георгијев
•    ас. Тамара Станић
•    ас. Јелена Борљин

Асистент са докторатом
•    др Небојша Влашкалић

Лектор странац
•    Moisés Moreno Fernández
•    Florian Ferre
•    Victoria Riveros Mitrović
•    Шонброт Симон

Сарадник у настави
•    Зорица Миљеновић

 

 

Врх стране