О одсеку

Студије словачког језика и књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду отпочеле су 1961. године и биле су до 1968. године двогодишње. На овој студијској групи су се образовали наставници словачког језика за основне школе. За потпуне четворогодишње студије су се на катедри стекли услови тек 1968. године, и од те године се на факултету школују професори словачког језика.
У организационом погледу словакистичке студије су се развијале најпре у оквиру заједничке Катедре за источне и западне словенске језике и књижевности, која се 1972. године раздвојила у Катедру за руски језик и књижевност и Катедру за словачки језик и књижевност. Следећа организациона форма у периоду 1975-1993. година био је Институт за словакистику као саставна јединица Филозофског факултета у Новом Саду. Година 1975. представља прекретницу због обједињавања наставног и научног рада. Најзад, 1993. године институти су преименовани у одсеке. На Одсеку за словакистику наставници и сарадници држе часове и баве се научном делатношћу. Сем тога постоји и лекторат словачког језика и семинарска библиотека са више од 13.000 књига. Иначе четворогодишње основне студије су организоване до 2006. године, а школске 2006/2007. године се прешло на четворогодишње, односно петогодишње студије (4 + 1) у складу са Болоњском декларацијом.
Образовање високостручних словакистичких кадрова одвијало се по утврђеним наставним плановима и програмима који су протеклих 45 година претрпели низ измена, али увек су се у њиховим темељима налазила најосновнија достигнућа основне струке, научна проучавања словачког језика и књижевности. Треба истаћи да Одсек за словакистику на Филозофском факултету у Новом Саду представља најјачи словакистички центар ван Словачке. У оквиру њега у школској 2006/2007. години раде четири редовна професора, три доцента, један лектор са докторатом (који ће ускоро бити изабран за доцента), један асистент, два асистента-приправика, лектор из Словачке (иначе редован професор) и библиотекар.
Одсек сарађује са сличним институцијама код нас у Србији, али и са универзитетским центрима у Словачкој и са Словачком академијом наука. Разгранат је и научно-истраживачки рад, али приоритет се даје образовању кадрова који доприносе унапређивању словакистичке струке међу овдашњим Словацима.

Врх стране