Запослени

Редовни професор
•    проф. др Горана Раичевић
•    проф. др Драган Станић
•    проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш
•    проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић
•    проф. др Миливој Ненин
•    проф. др Оливера Радуловић
•    проф. др Радослав Ераковић
•    проф. др Сава Дамјанов
•    проф. др Светлана Томин

Ванредни професор
•    проф. др Бранка Јакшић Провчи
•    проф. др Ђорђе Деспић
•    проф. др Жељко Милановић
•    проф. др Зорица Хаџић
•    проф. др Јасмина Јокић
•    проф. др Слободан Владушић

Доцент
•    доц. др Драгољуб Перић
•    доц. др Наташа Половина
•    доц. др Невена Варница
•    доц. др Сања Париповић-Kрчмар

Асистент
•    ас. Милош Јоцић

Асистент са докторатом
•    др Јелена Марићевић Балаћ

 

Врх стране