12. sednica Saveta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu saziva 12. sednicu Saveta Fakulteta koja će se održati u PONEDELJAK 10.5.2021. godine sa početkom u 12:30 časova u kino-sali Fakulteta, za koju predlaže sledeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa 11. sednice Saveta Filozofskog fakulteta
  1. Verifikacija mandata novim članovima Saveta iz reda osnivača:

    Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine na sednici održanoj 22.4.2021. godine razrešila je dužnosti članove Saveta: prof. dr Božu Miloševića, prof. dr Ljubišu Despotovića, prof. dr Jovana Plavšu, doc. dr Ivanu Milovanović i Snežanu Mihajlović i za nove članove imenovala je Mirjanu Golubović, dr Darka Golića, Filipa Soldu, Saru Pavkov i Srđana Graovca.
     
  2. Izbor dekana Filozofskog fakulteta na period od 3 godine (1.10.2021 – 30.9.2024.)
     
  3. Pitanja, predlozi i sugestije

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
      Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

Vrh strane