14. sednica Saveta

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta saziva 14. sednicu Saveta Filozofskog fakulteta koja će se održati u ponedeljak, 18.10.2021. godine, sa početkom u 13 časova u kino sali za koju predlaže sledeći


DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 13. sednice Saveta Filozofskog fakulteta

2. Usvajanje predloga za dopunu Pravilnika o osnovama i merilima za obračun zarada i drugih primanja zaposlenih

3. Usvajanje predloga za izmenu i dopunu Cenovnika troškova studija za školsku 2021/2022. godinu

4. Imenovanje doc. dr Brankice Drašković za koordinatora Medijskog centra pri Odseku za medijske studije.

Odsek za medijske studije uputio je predlog da se doc. dr Brankica  Drašković imenuje za koordinatora Medijskog centra umesto prof. dr Jelene Kleut koja je izabrana na funkciju zamenika šefa Odseka za medijske studije.

5. Imenovanje komisije za pripremu izmena i dopuna Statuta Fakulteta;

6. Razmatranje elaborata o opravdanosti osnivanja Odseka za italijanske i iberoameričke studije

7. Pitanja, predlozi i sugestije.

 

       Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
           Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor, s.r.

Vrh strane