13. sednica Saveta

Predsednik Saveta saziva 13. sednicu Saveta Filozofskog fakulteta koja će se održati elektronskim putem.
Glasanje počinje 10.6.2021. godine u 10:30 časova
Glasanje se završava 11.6.2021. godine u 15 časova

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sednice Saveta Filozofskog fakulteta;

2. Donošenje odluke o osnivanju Centra za bihejvioralnu genetiku kao Centra izuzetnih vrednosti;

3. Imenovanje prof. dr Snežane Smederevac za koordinatora Centra za bihejvioralnu genetiku kao Centra izuzetnih vrednosti za period 2021-2024. godine.

Nastavno-naučno veće predložilo je da prof. dr Snežana Smederevac koordinira Centrom za bihejvioralnu genetika – Centar izuzetnih vrenosti za period 2021-2024. godine;

4. Imenovanje koordinatora i zamenika koordinatora Centra za srpski jezik kao strani.

Predsednik Saveta Filozofskog fakulteta
Prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

Vrh strane