Контакт

Шеф Одсека: проф. др Ивана Ђурић-Пауновић
Заменик шефа Одсека: доц. др Наташа Милићевић
Секретар Одсека: Оливера Антић-Пејчић
Кабинет секретара Одсека: М11

е-маил: anglisti@ff.uns.ac.rs
телефони: 021/485-3852
број семинарске библиотеке: 021/485-3853

Врх стране