Запослени

Редовни професор
•    проф. др Весна Гаврилов-Јерковић
•    проф. др Душанка Митровић
•    проф. др Зденка Нововић
•    проф. др Иван Јерковић
•    проф. др Јасмина Коџопељић
•    проф. др Марија Зотовић-Костић
•    проф. др Снежана Смедеревац
•    проф. др Сунчица Здравковић

Ванредни професор
•    проф. др Борис Попов
•    проф. др Вељко Јовановић
•    проф. др Владимир Михић
•    проф. др Ивана Михић
•    проф. др Јасмина Пекић
•    проф. др Јелена Шакотић Курбалија
•    проф. др Јелица Петровић
•    проф. др Љиљана Михић
•    проф. др Небојша Мајсторовић
•    проф. др Петар Чоловић

Доцент
•    доц. др Александра Трогрлић
•    доц. др Ана Генц
•    доц. др Бојан Јаничић
•    доц. др Бојана Бодрожа
•    доц. др Бојана Динић
•    доц. др Дејан Пајић
•    доц. др Јелена Матановић
•    доц. др Снежана Товиловић
•    доц. др Тања Јевремов

Асистент
•    ас. Драгана Јелић
•    ас. мр Ивана Јаковљев
•    ас. Илија Миловановић
•    ас. Марина Орос
•    ас. Милан Ољача

 

Врх стране