Бојана Бодрожа

Бојана Бодрожа, доцент

Контакт
Кабинет 135
Број телефона: 021-458-948
Е-адреса: bojana.bodroza@ff.uns.ac.rs

Биографија
Школовање

 • 2000-05. основне студије психологије на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду
 • 2005-09. магистарске студије на Одељењу за психологију Филозофског факултета у Београду, тема рада „Самопоштовање као предиктор реаговања на повратну информацију о способностима“
 • 2010-16. докторске студије на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду, тема рада „Детерминанте илузија самопобољшања у ситуацији доживљеног неуспеха“

Професионално искуство и напредовање

 • 2007-09. сарадник у настави на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду
 • 2010-15. истраживач сарадник на Институту за педагошка истраживања у Београду
 • од 2015. запослена на Одсеку за психологију Филозофског факултета у Новом Саду (асистент 2015-17; доцент 2017-).

У току магистарских и докторских студија била је стипендиста Министарства науке, просвете и технолошког развоја, ангажована на пројектима Одсека за психологију Филозофског факултета у Новом Саду и Одељења за психологију Филозофског факултета у Београду.

Наставни рад
Основи социјалне психологије (ОАС Психологија)
Социјална психологија (ОАС Психологија)
Социјална психологија (ОАС Социологија)
Социјална психологија (ОАС Социјални рад)
Психологија јавног мњења (ОАС Журналистика)

Научно-истраживачки рад
Шира област интересовања наставника је социјална психологија, односно теме селф и идентитет, социјална когниција и психологија понашања на интернету.

Учешће на пројектима

 • „Cross-cultural study of Facebook behaviors“ (2016-18) – Универзитет у Новом саду, вођа пројекта
 • Пројекат билатералне сарадње Србије и Хрватске „Социјални идентитет у мултиетничкој средини – ефекти контакта на међугрупне ставове и етнички идентитет“ (2016-17) – Универзитет у Загребу и Универзитет у Новом Саду
 • „Many Labs 5: Can conducting formal peer review in advance improve reproducibility?“ (2016-17) – pod rukovodstvom University of Virginia, USA
 • „Power, Status, and Legitimacy study“ (2016-17) – pod rukovodstvom Tilburg University, Netherlands
 • COMENIUS bilateralni projekat „Improving educational effectiveness of primary schools (IEEPS)“ (2013-16) – pod rukovodstvom Univerziteta u Kragujevcu

Библиографија (избор)
- Jovanović, T., Božić, S., Bodroža, B. & Stankov, U. (2019). Influence of users’ psychosocial traits on Facebook travel–related behavior patterns. Journal of Vacation Marketing, 25 (2), 252-263. DOI: 10.1177/1356766718771420
- Bodroža, B. & Jovanović, T. (2016). Validation of the new scale for measuring behaviors of Facebook users: Psycho-Social Aspects of Facebook Use (PSAFU). Computers in Human Behavior, 54, 425–435. DOI: 10.1016/j.chb.2015.07.032
- Bodroža, B. (2014). Validation of two conceptualizations of fragile self-esteem: contingent high self-esteem and incongruent high self-esteem. Psihologija, 47 (4), 373-391. DOI: 10.2298/PSI1404373B
- Bodroža, B. (2011). Cognitive and affective reactions to success and failure - the quality of feedback as the determinant of self-verifying and self-enhancing motivation. Psihologija, 44 (2), 149-166. DOI: 10.2298/PSI1102149B
- Bodroža, B. i S. Mirkov (2011). Uticaj generalnih kauzalnih orijentacija na izvođenje odbrambenih atribucija nakon ispitnog neuspeha. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 43 (2), 223-238. DOI: 10.2298/ZIPI1102223B
- Bodroža, B. (2011). Samoafirmacija u službi održanja slike o sebi nakon pozitivne i negativne evaluacije ličnosti. Primenjena psihologija, Vol. 4, br. 2, (93-110).
- Bodroža, B., Jovanović, S. i B. Popov (2008): Latentna struktura ponašanja u virtuelnim društvenim zajednicama i njegove relacije sa socijalnom anksioznošću, Primenjena psihologija, Vol. 1, br. 1-2, (19-35).

https://www.researchgate.net/profile/Bojana_Bodroza/research

http://www.psihologija.ff.uns.ac.rs/nastavnici.php?koji=NA47

Комплетна библиографија (пдф)

 

Врх стране