Запослени

Редовни професор
•    проф. др Гордана Штасни
•    проф. др Жарко Бошњаковић
•    проф. др Ивана Антонић
•    проф. др Јасмина Грковић-Мејџор
•    проф. др Нада Арсенијевић
•    проф. др Наташа Драгин
•    проф. др Слободан Павловић

Ванредни професор
•    проф. др Гордана Драгин
•    проф. др Гордана Штрбац
•    проф. др Дејан Средојевић
•    проф. др Душанка Звекић-Душановић
•    проф. др Жељко Марковић
•    проф. др Исидора Бјелаковић
•    проф. др Јасмина Дражић
•    проф. др Марина Курешевић
•    проф. др Милан Ајџановић
•    проф. др Миливој Алановић
•    проф. др Наташа Киш

Доцент
•    доц. др Биљана Бабић
•    доц. др Данка Вујаклија
•    доц. др Душанка Вујовић
•    доц. др Јелена Ајџановић
•    доц. др Јелена Редли
•    доц. др Страхиња Степанов

Асистент
•    ас. мр Александра Цолић Јовановић
•    ас. Мила Драгић

Врх стране