проф. др Снежана Гудурић

Редовни професор
Одсек за романистику
Научна областРоманистика
Датум избора 21. јул 2009.

Предмети

15ДФЈ26Експериментално истраживање језика - акустичка анализа гласовних низова II
15ДФЈ39Фонетска истраживања акцената и интонације
15ДФЈ5Експериментално истраживање језика-акустичка анализа гласовних низова 1
15ДФЈ6Француска лингивистика XX века
15ЕФ26Фонетика са фонологијом француског језика 2
15КСАП14Студијско истраживачки рад
15МД058Стратегије и технике у интерактивној настави
15МД059Стратегије и технике у интерактивној настави француског језика као страног
15РМ002Увод у упоредно проучавање романских језика
15ФЈФЈ010Фонетика са фонологијом француског језика 2
15ФЈФЈ035Синтакса савременог француског језика 1
15ФЈФЈ044Синтакса савременог француског језика 2
15ФРФР001Увод у упоредно проучавање романских језика
15ФРФР003Методика наставе француског језика - методичка пракса
15ФРФР004Морфофонологија
15ФРФР005Семантика и прагматика глаголских времена у француском језику
15ФРФР025Интерактивна настава француског језика
15ФРФР026Студијско истраживачки рад

Библиографија

Радови у часописима

Mots négatifs dans les constructions comparatives en français et leurs équivalents en serbe

LJ. Vlahović, S. Gudurić, Mots négatifs dans les constructions comparatives en français et leurs équivalents en serbe, Vestnik za tuje jezike/ Journal for Foreign Languages, Vol. IX, No. 1, pp. 9 - 25, Dec, 2017

АуториЉубица Влаховић и Снежана Гудурић
Година2017
ЧасописVestnik za tuje jezike/ Journal for Foreign Languages
ВолуменIX
Број1
Страна од9
Страна до25

Књиге и библиографије

Éléments de morphosyntaxe de la langue françise, I. Le verbe.

LJ. Vlahović, S. Gudurić, Éléments de morphosyntaxe de la langue françise, I. Le verbe., Филозофски факултет, 2012

АуториЉубица Влаховић и Снежана Гудурић
Година2012
ИздавачФилозофски факултет
ISBN978-86-6065-106-0
broj strana231
Тип књигеуџбеник
Број страна231

Менторство

Мастер академске студије другог степена

  • Вредности француског имперфекта и његови еквиваленти у српском језику на примерима из романа "Добар дан туго" Франсоазе Саган, Александра Тешановић, 23.09.2019.
  • Пословни француски – специфичности лексике из области организације предузећа и људских ресурса и њихова примена у настави, Вира Киш, 25.01.2018.
  • , Јелена Нинић, 27.01.2017.
  • Фонетско-фонолошке одлике и методе корекције изговора француског језика код студената на Одсеку за романистику Филозофског факултета у Новом Саду, Славица Пантић, 23.12.2016.
  • Термини из области религије, архитектуре и умјетности у уџбеницима средњих школа туристичко-угоститељске струке у западнобалканском региону. Актуелно стање и потребе., Марко Николић, 15.04.2015.
  • Настава француског језика у одељењу деце са посебним потребама узраста од 12 до 14 година (5-8 разреда основне школе), Снежана Јовичић, 07.06.2013.
  • Допринос интерактивне наставе мотивацији ученика у учењу француског језика као страног, Тамара Радуловић, 05.06.2013.
  • Употреба игара у интерактивној настави француског језика као страног на раном узрасту (3-6 година), Наташа Керац, 24.04.2012.
  • Модалитети изражавања просторних односа у француском језику и њихови корелати у српском (статички аспекат), Јелена Михаиловић, 25.11.2009.
Врх стране