Publikacije

Srpsko osnovno školstvo u Habzburškoj monarhiji od 1774-1811

N. Ninković, Srpsko osnovno školstvo u Habzburškoj monarhiji od 1774-1811, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, No. 36, pp. 59 - 73, 2011

Autori Nenad Ninković
Godina 2011
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Broj 36
Strana od 59
Strana do 73

Pero“, „sin embargo“ y „no obstante“ como conectores discursivos.

S. Maričić-Mesarović, M. Đurić, Pero“, „sin embargo“ y „no obstante“ como conectores discursivos., Facta universitatis Series Linguistics and Literature, Vol. 9, No. 2, pp. 89 - 98, 2011

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Milica Đurić
Godina 2011
Časopis Facta universitatis Series Linguistics and Literature
Volumen 9
Broj 2
Strana od 89
Strana do 98

Ocenjivanje usmenih prezentacija na nivou B2 zajedničkog evropskog okvira: kvantitativna i kvalitativna analiza.

B. Radić-Bojanić, V. Lazović, J. Topalov, Ocenjivanje usmenih prezentacija na nivou B2 zajedničkog evropskog okvira: kvantitativna i kvalitativna analiza., Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, Vol. 43, No. 1, pp. 106 - 121, 2011

Autori Biljana Radić-Bojanić, Vesna Lazović i Jagoda Topalov
Godina 2011
Časopis Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja
Volumen 43
Broj 1
Strana od 106
Strana do 121

Varieties of English. An Activity Book for Students

B. Radić-Bojanić, J. Topalov, Varieties of English. An Activity Book for Students, Novi Sad: Filozofski fakultet, 2011

Autori Biljana Radić-Bojanić i Jagoda Topalov
Godina 2011
Izdavač Novi Sad: Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-056-8
Tip knjige pomoćni udžbenik

Uticaj povoljnih i nepovoljnih stavova prema izvornoj i ciljnoj kulturi na učenje stranog jezika

J. Topalov, B. Radić-Bojanić, Uticaj povoljnih i nepovoljnih stavova prema izvornoj i ciljnoj kulturi na učenje stranog jezika, Pedagogija, Vol. 66, No. 1, pp. 113 - 120, 2011

Autori Jagoda Topalov i Biljana Radić-Bojanić
Godina 2011
Časopis Pedagogija
Volumen 66
Broj 1
Strana od 113
Strana do 120

Effects of Strategic Reading Instruction on EFL Students' Reading Performance

J. Topalov, Effects of Strategic Reading Instruction on EFL Students' Reading Performance, English Studies Today: Views and Voices, Selected Papers from the First Intenational Conference on English Studies “English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT)”, pp. 186 - 195, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2011

Autori Jagoda Topalov
Godina 2011
Izdavač Filozofski fakultet
ISSN/ISBN 978-86-6065-102-2
Strana od 186
Strana do 195

Motivacija u nastavi stranog jezika

J. Topalov, Motivacija u nastavi stranog jezika, Filozofski fakultet Novi Sad, 2011

Autori Jagoda Topalov
Godina 2011
Izdavač Filozofski fakultet Novi Sad
ISBN 978-86-6065-088-9
Tip knjige monografija

Diskurs agencijskog novinarstva

Dinko Gruhonjić, Diskurs agencijskog novinarstva, Filozofski fakultet, 2011

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2011
Izdavač Filozofski fakultet
ISBN 978-86-6065-074-2
broj strana 190
Tip knjige monografija
Broj strana 190

Upotreba hispanskog filma u cilju sticanja kulturne kompetencije u nastavi španskog jezika kao stranog jezika

S. Maričić-Mesarović, Upotreba hispanskog filma u cilju sticanja kulturne kompetencije u nastavi španskog jezika kao stranog jezika, Teme, Vol. 3, No. XXXV, pp. 751 - 765, Jul, 2011

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2011
Časopis Teme
Volumen 3
Broj XXXV
Strana od 751
Strana do 765

Potvrdne diplome Jovana Georgijevića za episkopa vršačko-karansebeškog i mitropolita karlovačkog

N. Ninković, Potvrdne diplome Jovana Georgijevića za episkopa vršačko-karansebeškog i mitropolita karlovačkog, Spomenica Istorijskog arhiva „Srem“, No. 10, pp. 113 - 128, 2011

Autori Nenad Ninković
Godina 2011
Časopis Spomenica Istorijskog arhiva „Srem“
Broj 10
Strana od 113
Strana do 128

Istorija kao nauka u udžbenicima Stojana Boškovića

S. Boškov, Istorija kao nauka u udžbenicima Stojana Boškovića, Istraživanja, No. 22, pp. 325 - 331, 2011

Autori Svetozar Boškov
Godina 2011
Časopis Istraživanja
Broj 22
Strana od 325
Strana do 331

Reforma srpskog školstva u Habzburškoj monarhiji 1769-1777

N. Ninković, Reforma srpskog školstva u Habzburškoj monarhiji 1769-1777, Istraživanja, No. 22, pp. 167 - 183, 2011

Autori Nenad Ninković
Godina 2011
Časopis Istraživanja
Broj 22
Strana od 167
Strana do 183

Le mode dans les subordonnées comparatives en français et en serbe

LJ. Vlahović, Le mode dans les subordonnées comparatives en français et en serbe, Academic days of Timisoara : Language education today, pp. 263 - 271, 2011

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2011
Časopis Academic days of Timisoara : Language education today
Strana od 263
Strana do 271

Razvoj diskursnih veština kod učenika u nastavi upotrebom vizuelnog materijala.

S. Maričić-Mesarović, T. Tasković, Razvoj diskursnih veština kod učenika u nastavi upotrebom vizuelnog materijala., Metodički vidici, Vol. 1, No. 1, pp. 113 - 120, 2010

Autori Sanja Maričić-Mesarović i Tijana Tasković
Godina 2010
DOI https://doi.org/10.19090/mv.2010.1.
Časopis Metodički vidici
Volumen 1
Broj 1
Strana od 113
Strana do 120

Strukturni i sadržinski aspekti novih slivenica u engleskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup

Lalić-Krstin, G., Strukturni i sadržinski aspekti novih slivenica u engleskom jeziku: kognitivnolingvistički pristup, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2010

Autori Gordana Lalić-Krstin
Godina 2010
Izdavač Filozofski fakultet u Novom Sadu

Les relations d’identité et d’altérité dans les phrases comparatives du français et du serbe

LJ. Vlahović, Les relations d’identité et d’altérité dans les phrases comparatives du français et du serbe, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vol. XXXV, No. 2, pp. 313 - 325, 2010

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2010
Časopis Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu
Volumen XXXV
Broj 2
Strana od 313
Strana do 325

Vizuelni impulsi u nastavi španskog kao stranog jezika

S. Maričić-Mesarović, Vizuelni impulsi u nastavi španskog kao stranog jezika, Master rad: Vizuelni impulsi u nastavi španskog kao stranog jezika, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Aug, 2010

Autori Sanja Maričić-Mesarović
Godina 2010
Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Mistika i mehanika

V. Gordić Petković, Mistika i mehanika, Stubovi kulture, 2010

Autori Vladislava Gordić Petković
Godina 2010
Izdavač Stubovi kulture
ISBN 978-86-7979-332-4
broj strana 157
Tip knjige monografija
Broj strana 157

Tradicija i stvarnost najstarije srpske kulturne ustanove

B. Šimunović-Bešlin, Tradicija i stvarnost najstarije srpske kulturne ustanove, Serbien. Identitätskrise als Kontinuum, Äussere und innere Wandlungen in Literatur, Sprache und Geschichte, Schriftenreihe des Zentrums Osteuropa der Universität zu Köln, pp. 64 - 76, KIRSCH-Verlag, Köln, 2010

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 2010
Izdavač KIRSCH-Verlag
ISSN/ISBN 978-3-933586-73-5
Strana od 64
Strana do 76

Diskurs agencijske vesti

Dinko Gruhonjić, Diskurs agencijske vesti, Odbranjen magistarski rad, Filozofski fakultet, Novi Sad, Jun, 2010

Autori Dinko Gruhonjić
Godina 2010
Izdavač Filozofski fakultet

L`Expression de l`inégalité en serbe et en français

LJ. Vlahović, L`Expression de l`inégalité en serbe et en français, Teaching foreign languages : Languages for special purposes, pp. 78 - 89, 2010

Autori Ljubica Vlahović
Godina 2010
Časopis Teaching foreign languages : Languages for special purposes
Strana od 78
Strana do 89

Prilog proučavanju Oktoiha petoglasnika vojvode Božidara Vukovića Podgoričanina

N. Ninković, Prilog proučavanju Oktoiha petoglasnika vojvode Božidara Vukovića Podgoričanina, Zbornik Matice srpske za istoriju, No. 82, pp. 117 - 131, 2010

Autori Nenad Ninković
Godina 2010
Časopis Zbornik Matice srpske za istoriju
Broj 82
Strana od 117
Strana do 131

Izdavačka delatnost Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

B. Šimunović-Bešlin, Izdavačka delatnost Odseka za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Istraživanja, No. 21, pp. 487 - 501, 2010

Autori Biljana Šimunović-Bešlin
Godina 2010
Časopis Istraživanja
Broj 21
Strana od 487
Strana do 501

Sistem padeža sa kvalifikativnim značenjem u Načertaniju Ilije Garašanina

J. Redli, Sistem padeža sa kvalifikativnim značenjem u Načertaniju Ilije Garašanina, Prilozi proučavanju jezika, No. 41, pp. 75 - 90, 2010

Autori Jelena Redli
Godina 2010
Časopis Prilozi proučavanju jezika
Broj 41
Strana od 75
Strana do 90

Inventar manastira Bešenova iz 1896. godine

N. Ninković, D. Kovačević, Inventar manastira Bešenova iz 1896. godine, Istraživanja, No. 21, pp. 263 - 310, 2010

Autori Nenad Ninković i Duško Kovačević
Godina 2010
Časopis Istraživanja
Broj 21
Strana od 263
Strana do 310
Vrh strane