Branko Bešlin

Branko Bešlin, redovni profesor

Kontakt
Kabinet 349
Broj telefona: 021/ 485 3860
E-adresa beslin@ff.uns.ac.rs

Biografija
Rođen 1960. u Kikindi. Studije istorije završio je na Filozofskom fakultetu u N. Sadu (1985); magistrirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1996); doktorirao na Filozofskom fakultetu u N. Sadu (2003).  Držao je vežbe na predmetima Metodologija istorijske nauke, Uvod u istorijske studije, Opšta istorija novog veka (1990-2003) i nastavu iz Rane moderne istorije Evrope od 2003. godine. Predavao je na Ekonomskom (2005-2017) i Prirodno-matematičkom fakultetu i Centru za evropske studije univerziteta u N. Sadu.

Bio je predsednik upravnog odbora Arhiva grada Novog Sada (1996-2000), predsednik Saveta Filozofskog fakulteta (2010-2012), član stručnog veća za društvene nauke Univerziteta u N. Sadu, predsednik upravnog odbora Instituta za noviju istoriju Srbije (2019-). U Matici srpskoj je član upravnog odbora (1995-) i potpredsednik (2012-) a bio je upravnik Rukopisnog odeljenja (1999-2008) i sekretar Leksikografskog odeljenja (2008-2012).

Bio je glavni urednik časopisa Istraživanja (2004-2009). U višetomnom leksikografskom izdanju Srpski biografski rečnik bio je prvo urednik za razdoblje 1918-1941. a od 2012. je glavni urednik.

Nastavni rad
Rana moderna istorija Evrope (16. vek)
Rana moderna istorija Evrope (17-18. vek)
Istorija Severne Amerike u ranom kolonijalnom dobu (17.vek)
Međunarodni odnosi u Evropi 1714-1763.
Evgenije Savojski i njegovo doba

Naučno-istraživački rad
Učestvovao je na projekatima čiji su nosioci bili SANU, Matica srpska i Filozofski  fakultet  kao i na projektu Evropske unije CLIOHRESNET. Bavi se istorijom ranog novog veka, istorijom Podunavskih Švaba, istorijom ideja i leksikografijom.

 Bibliografija (izbor)

  1. Branko Bešlin, Vesnik tragedije Nemačka štampa u Vojvodini 1933-1941. godine, Novi Sad, Platoneum-Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2001, 263 str.
  2. Nikola Gaćeša (ur), Istorija bankarstva u Vojvodini, Novi Sad, Matica srpska, 2002, 863. str. (koautor)
  3. Evropski uticaji na srpski liberalizam u XIX veku, Novi Sad, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2005, 943 str.
  4. Donka Stančić, Miloš Arsić, Branko Bešlin, Slobodanka Babić, Jasmina Jakšić, Predrag Medović, Olga Mikić, Aleksandar Kadijević, Umetnička topografija Novog Sada, Novi Sad 2013, 858. str                             
  5. Evgenije Savojski i njegovo doba, Novi Sad, Matica srpska, 2014, 655. str.
  6. Nemci u Vojvodini1918-1941. godine, Tokovi Istorije, 1-4, Beograd, 1999, 207-240.
  7. The Baroque Form of «Sweet Orthodoxy. The Church and Transfromation of Serbian Society After the Great Migration of 1690. u: Kirchen als Integrationsfaktor für die Migranten im Südosten der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert, Lit Verlag, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London  2010. 50-70.
  8. Stephen Jacobson, Andres Andersen, Branko Beslin, Wolfgang Göderle, Zoltan Györe, Mario Muigg, What is a Region? Regions in European History, in: Layers of Power: Societies and Institutions in Europe, Pisa University Press, Pisa 2010, 95-151.
  9. „Herojsko doba“ – Kolonizacija u 18. veku kao motiv u književnom i likovnom stvaralaštvu Podunavskih Švaba, Književna istorija, 146. Beograd, 2012.
  10. “Srpski narod i istočno pitanje“ Vladimira Jovanovića kao jedan od teorijskih obrazaca srpskog liberalizma 60-ih i 70-ih godina 19. veka, Glas SANU CDXX, Odeljenje istorijskih nauka, knjiga 16, Beograd 2012, 277-293.  

Kompletna bibliografija (pdf)

Vrh strane