Dokumenta za prijavu

Prijavu možete izvršiti preko onlajn aplikacije link

Ukoliko konkurišete onlajn, dokumentaciju koju ćete postaviti treba da bude skenirana ili uslikana, originale ćete doneti na uvid prilikom upisa.
Ako slikate dokumentaciju, slikajte samo dokument bez ikakve pozadine. Slika mora biti jasna kako bi se svi podaci sa nje mogli pročitati.

- Konkursni list (nije potreban ukoliko prijavu podnosite onlajn)
- Diplomu sa osnovnih akademskih studija (fotokopiju, original na uvid) sa dodatkom diplome ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama (fotokopija, original na uvid) i original uverenje o položenim ispitima na osnovnim akademskim studijama
- Diplomu sa dodatkom diplome o završenim master akademskim studijama (fotokopiju, original na uvid) ili uverenje o završenim master akademskim studijama(fotokopiju, original na uvid) i original uverenje o položenim ispitima na master akademskim studijama
- Diplomu magistra (fotokopiju, original na uvid)
- Uverenje o položenim ispitima na prethodno završenim magistarskim studijama (original)
- Potvrda o toku studija (ova potvrda se podnosi radi računanja dužine trajanja studija za studente koji su tokom studija imali status mirovanja-original)
- Fotokopija lične karte, u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu (original na uvid)
- Kratka biobibliografija sa akcentom na stručni i naučni rad
- Obavezno priložiti objavljene radove u štampanom obliku
- Dokaz o uplati naknade na prijavu na konkurs (20.000,00 dinara)

Vrh strane