Dokumenta za prijavu

Prijavu možete izvršiti preko onlajn aplikacije link

- Konkursni list (nije potreban ukoliko prijavu podnosite onlajn)
- Diplomu sa osnovnih akademskih studija (fotokopiju, original na uvid) sa dodatkom diplome ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama (fotokopija, original na uvid) i original uverenje o položenim ispitima na osnovnim akademskim studijama
- Diplomu sa dodatkom diplome o završenim master akademskim studijama (fotokopiju, original na uvid) ili uverenje o završenim master akademskim studijama(fotokopiju, original na uvid) i original uverenje o položenim ispitima na master akademskim studijama
- Diplomu magistra (fotokopiju, original na uvid)
- Uverenje o položenim ispitima na prethodno završenim magistarskim studijama (original)
- Potvrda o toku studija (ova potvrda se podnosi radi računanja dužine trajanja studija za studente koji su tokom studija imali status mirovanja-original)
- Fotokopija lične karte, u slučaju čipovane lične karte potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu (original na uvid)
- Kratka biobibliografija sa akcentom na stručni i naučni rad
- Obavezno priložiti objavljene radove u štampanom obliku
- Dokaz o uplati naknade na prijavu na konkurs (20.000,00 dinara)

Vrh strane