Filozofski fakultet protiv seksualnog uznemiravanja

Bezbednost i poverenje:
Filozofski fakultet protiv seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja

 

Šta je seksualno uznemiravanje i ucenjivanje?  

Seksualno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje seksualne prirode koje ima za cilj, ili predstavlja, povredu dostojanstva drugog lica, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Seksualno ucenjivanje je svako ponašanje lica koje u nameri ishodovanja usluge seksualne prirode uceni drugo lice da će u slučaju odbijanja traženih usluga, protiv njega ili njemu bliskog lica, izneti ili preduzeti nešto što može štetiti časti i ugledu, ili da neće dobiti ili ostvariti pravo koje mu u redovnom toku stvari pripada.

Važno je znati da i žrtva i počinilac/počiniteljka mogu da budu student/studentkinja, nastavno i nenastavno osoblje fakulteta oba pola.

Najčešći oblici seksualnog uznemiravanja koji se susreću u praksi su uvredljivi i sekstistički komentari, primedbe i šale; neželjene ponude i predlozi seksualne prirode; praćenje i proganjanje; neželjne poruke i pozivi; komentari o fizičkom izgledu ili seksualnosti; neželjeni fizički dodiri, neprimerena gestikulacija; seksulano podmićivanje (ucenjivanje); širenje laži o seksualnosti druge osobe...

Kako i kome se obratiti u slučaju seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja na fakultetu?

Šta se dešava kada prijavim seksualno uznemiravanje i/ili ucenjivanje Timu za podršku?

Nekoliko saveta

1. Ako sumnjaš na uznemiravanje, što bolje sačuvaj dokaze o celom događaju (nemoj brisati poruke, napravi screenshot, sačuvaj fotografije i sl.). Dobro je ako imaš svedoke. Ipak vodi računa da je neovlašćeno snimanje drugih osoba krivično delo.

2. Nemoj čekati. Čim posumnjaš na seksualno uznemiravanje, javi nam se odmah i bez odlaganja! Nemoj zaboraviti da je krajnji rok za prijavu uznemiravanja šest meseci od događaja, odnosno četiri meseca ako je počinilac drugi student.

3. Nemoj lažno i zlonamerno prijavljivati osobe za seksualno uznemiravanje sa namernom da toj osobi narušiš ugled i reputaciju. Tako će i ta osoba i Fakultet pretrpeti štetu, a i ti možeš snositi sankcije zbog lažnog prijavljivanja.

4. Ukoliko znaš da neko drugi pretrpeo seksualno uznemiravanje ili ucenjivanje, porazgovaraj sa njim/njom. Posavetuj i ohrabri žrtvu da nam se što pre javi.

5. Ukoliko želiš da podneseš prijavu u vezi sa seksualnim uznemiravanjem i ucenjivanjem, preporučujemo ti da svakako iščitaš Pravilnik o prevenciji i zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja u kom ćeš pronaći više detalja o proceduri prijave.

6. Za sva pitanja, savete i dileme, piši na sos@ff.uns.ac.rs  

Korisni linkovi:
Pravilnik o prevenciji i zaštiti od seksualnog uznemiravanja i ucenjivanja
Rezultati istraživanja Bezbednost i poverenje za sve: percepcije problema seksulanog uznemiravanja i ucenjivanja među studentima i zaposlenima na FFUNS i FSFVNS 
Brošura Bezbednost i poverenje za sve

Slike

  • /uploads/attachment/strana/1895/FF_protiv_SU_m1.png
Vrh strane