Pristupno predavanje

Pravilnikom  o pristupnom predavanju se  bliže  uređuju  uslovi,  sastav  Komisije,  postupak  i kriterijumi za ocenu sposobnosti za nastavni rad kandidata koji se prvi put biraju u zvanje docenta na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/673/FF_25.jpg
Vrh strane