Studije po starom zakonu - plavi indeks / ROKOVI ZA ZAVRŠETAK STUDIJA

Studenti upisani na osnovne studije i na studije na višim školama do 10. septembra 2005. godine mogu završiti te studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2025/2026. godine, a studenti upisani na integrisane studije iz polja medicinskih nauka, do kraja školske 2026/2027. godine.

Studenti upisani na magistarske studije do 10. septembra 2005. godine mogu završiti te studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2025/2026. godine.

Kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do 10. septembra 2005. godine, odnosno studenti koji su upisali doktorske studije po propisima koji su važili do tog datuma, mogu da steknu naučni naziv doktora nauka, odnosno da završe doktorske studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2025/2026. godine.

Kandidati koji žele da nastave započete studije odnosno da odbrane doktorsku disertaciju započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, neophodno je da se jave u Službu za opšte i pravne poslove (Kancelarija M-9, 021/485-3897) radi regulisanja svog statusa.

ŽELIM DA NASTAVIM/ZAVRŠIM STUDIJE
Studenti koji nisu završili studije a upisani su na studije pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, da bi nastavili studije moraju da za tekuću školsku godinu produže apsolventski staž. Za produžetak apsolventskog staža potreban vam je indeks i  dokaz o uplati za produžetak apsolventskog staža. Uplatu možete izvršiti na žiro-račun fakulteta prema važećem Cenovniku.

ZAVRŠIO SAM STUDIJE-ŠTA JE POTREBNO ZA IZDAVANJE UVERENJA O DIPLOMIRANJU I DIPLOME
Kada završite studije podnosite Zahtev za izradu uverenja o diplomiranju/diplome na šalteru Studentske službe. Od dokumentacije potrebno je da donesete: Indeks, potvrdu iz biblioteke i dokaz o uplati za izradu uverenja o diplomiranju/diplome (Cenovnik). Informaciju o roku izrade uverenja o diplomiranju i diplome dobićete od vašeg referenta.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/760/DSC00469.JPG
Vrh strane