Odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija

2024.
Odbrana doktorske disertacije

- VOJISLAV JOVANOVIĆ braniće doktorsku disertaciju u sredu 22. 05. 2024. godine sa početkom u 11:00 časova u sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Srpski glagoli sa prefiksima i njihovi engleski ekvivalenti u pravno-kriminalističkom funkcionalnom stilu
Komisija: prof. dr Nadežda Silaški, prof. dr Bojan Tubić, prof. dr Milan Ajdžanović, prof. dr Predrag Novakov

- TAMARA STANIĆ braniće doktorsku disertaciju u sredu 03. 04. 2024. godine sa početkom u 12:00 časova u sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Književni tekst u didaktičkom materijalu za potrebe univerzitetske nastave italijanskog jezika kao izbornog predmeta u Srbiji
Komisija: prof. dr Aleksandra Šuvaković, prof. dr Dušica Todorović Lakava, prof. dr Milena Letić Lungulov, prof. dr Aleksandra Blatešić

- ANA VUKOBRAT braniće doktorsku disertaciju u petak 15. 03. 2024. godine sa početkom u 14:30 časova u sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Socijalna interakcija dece sa razvojnim smetnjama u programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja usmerenom na odnose
Komisija: prof. dr Stanislava Marić-Jurišin, prof. dr Tamara Pribišev Beleslin, prof. dr Jasmina Klemenović

- SLAĐANA LUKOVIĆ braniće doktorsku disertaciju u sredu 13. 03. 2024. godine sa početkom u 12:00 časova u sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Zona narednog razvoja i budući razvoj: longitudinalno ispitivanje povezanosti postignuća dece i adolescenata
Komisija: prof. dr Jasmina Pekić, prof. dr Aleksander Baucal, prof. dr Mirjana Beara, prof. dr Marija Zotović-Kostić

- JELENA PERIŠIĆ braniće doktorsku disertaciju u sredu 31. 01. 2024. godine sa početkom u 12:00 časova u Svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Kolokacije u naučnom funkcionalnom stilu
Komisija: prof. dr Milan Ajdžanović, prof. dr Milka Nikolić, prof. dr Jelena Ajdžanović, prof. dr Jasmina Dražić


2023.
Odbrana doktorske disertacije

- ALEKSANDRA KOVAČ braniće doktorsku disertaciju u petak 22. 12. 2023. godine sa početkom u 17:00 časova u Svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Neurokognitivni status pacijentkinja obolelih od karcinoma dojke nakon lečenja hemioterapijom
Komisija: prof. dr Petar Čolović, doc. dr  Aleksandra Pavlović, prof. dr Snežana Tovilović, prof. dr Vojislava Bugarski Ignjatović

- MIRJANA KARANOVIĆ braniće doktorsku disertaciju u sredu 20. 12. 2023. godine sa početkom u 12:00 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Delo Vladimira Stojšina između književnosti za odrasle i književnosti za decu
Komisija: prof. dr Gorana Raičević, nauč. sar. dr Tijana Tropin, prof. dr Dragoljub Perić, prof. dr Ljiljana Pešikan-Ljuštanović

- ANA VUJKOVIĆ ŠAKANOVIĆ braniće doktorsku disertaciju u utorak 31. 10. 2023. godine sa početkom u 12:00 časova u sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Koreni multikulturalnosti Bosne u franjevačkom redu za vreme bosanskih banova
Komisija: prof. dr Nenad Lemajić, prof.  dr Snežana Božanić, doc. dr Dejana Vasić, viši nauč. sar. dr Katarina Mitrović, prof. dr Milica Kisić Božić

- MILENA KOJIĆ braniće doktorsku disertaciju u subotu 14. 10. 2023. godine sa početkom u 12:00 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Smeh i humor iz perspektive figuracijske sociologije Norberta Elijasa
Komisija: prof. Ivana Spasić, prof.  dr Aleksej Kišjuhas, prof. dr Pavle Milenković

- MILOŠ PEROVIĆ braniće doktorsku disertaciju u subotu 30. 09. 2023. godine sa početkom u 11:30 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Kritika shvatanja prekarijata kao nove društvene klase
Komisija: prof. dr Dejan Janković, prof.  dr Aleksej Kišjuhas, prof. dr Marko Škorić

- NATALIJA DIMIĆ LOMPAR braniće doktorsku disertaciju u petak 01. 09. 2023. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Podeljena Nemačka i Jugoslavija (1945–1966): politički odnosi u Hladnom ratu
Komisija: prof. dr Biljana Šimunović-Bešlin, prof. dr Slobodan Bjelica, prof. dr Mile Bjelajac, prof. dr Đorđe Đurić

- PAULINA ČOVIĆ braniće doktorsku disertaciju u petak 14. 07. 2023. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Nastava istorije u Srbiji od 1919. do 1990. godine
Komisija: prof. dr Ljubodrag Dimić, prof.  dr Slobodan Bjelica, prof. dr Biljana Šimunović-Bešlin, prof. dr Dragica Koljanin

- MARIJA STIJEPIĆ PEJIĆ braniće doktorsku disertaciju u petak 07. 07. 2023. godine sa početkom u 17:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Vladan Desnica i italijanska književnost: kultura, autori i teme u okviru književnog polja
Komisija: prof. dr Zorica Hadžić Radović, prof.  dr Danijela Janjić, prof. dr Iva Tešić, prof. dr Željko Milanović

- Dragana Pavlović braniće doktorsku disertaciju u sredu 05. 07. 2023. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Nove medijske tehnologije u obrazovanju studenata novinarstva na državnim fakultetima u Srbiji
Komisija: prof. dr Milica Andevski, prof.  dr Tatjana Tapavički Duronjić, prof. dr Dejan Pralica

- Nebojša Kartalija braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 29. 05. 2023. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Diskurs južne Ugarske u narativnim izvorima od XI do XVI veka
Komisija: prof. dr Nenad Lemajić, prof. dr Boris Stojkovski, prof. dr Hrvoje Gračanin, prof. dr Đura Hardi

- Milica Rađenović braniće doktorsku disertaciju u subotu 13. 05. 2023. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Prikaz žena u anglofonom univerzitetskom romanu u drugoj polovini 20. veka
Komisija: prof. dr Vladislava Gordić Petković, prof. dr Arijana Luburić Cvijanović, nauč. sar. dr  Bojana Aćamović, prof. dr Zorica Đergović-Joksimović

- Stanka Radojičić braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 27. 04. 2023. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Diskursni markeri ograđivanja i isticanja propozicije u akademskom diskursu naučnih monografija u engleskom i srpskom jeziku
Komisija: prof. dr Nataša Milivojević, prof. dr Vladimir Jovanović, prof. dr  Dušanka Zvekić Dušanović, prof. dr Ljiljana Knežević, prof. dr Predrag Novakov

- Slađana Stamenković braniće doktorsku disertaciju u sredu 12. 04. 2023. godine sa početkom u 14:30 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Medijska simulacija američkog identiteta u romanima Dona DeLila
Komisija: prof. dr Ivana Đurić Paunović, doc. dr Aleksandra Vukotić, prof. dr Jelena Kleut, prof. dr Zoran Paunović

- Kristina Krstić Joksimović braniće doktorsku disertaciju u utorak 11. 04. 2023. godine sa početkom u 14:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Putanja prevladavanja smrti bračnog partnera u starosti- prospektivna dnevnička studija
Komisija: prof. dr Jelena Šakotić Kurbalija, prof. dr Vesna Petrović, prof. dr Vesna Gavrilov- Jerković, prof. dr Veljko Jovanović

- Ana Rimar Simunović braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 10. 04. 2023. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Mit zavičaja u stvaralaštvu Mihajla Kovača u kontekstu recepcije ukrajinske književnosti
Komisija: prof. dr Ivana Živančević Sekeruš, doc. dr Julija Dragojlović, prof. dr Ljudmila Popović

- Velimir Mladenović braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 27. 03. 2023. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Les guerres d’Elsa Triolet: romans, nouvelles, articles (1945–1957) (Ratovi Elze Triole: romani, novele, članci (1945–1957))
Komisija: prof. dr Katarina Melić, doc. dr Lik Vižije, prof. dr Pavle Sekeruš, prof. dr Pierre Loubier

- Selka Sadiković braniće doktorsku disertaciju u petak 17. 03. 2023. godine sa početkom u 12:00 časova u sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Bihevioralnogenetičke osnove petofaktorskog modela ličnosti
Komisija: prof. dr Dejan Pajić, prof. dr Nataša Vučinić, prof. dr  Dušanka Mitrović, prof. dr Snežana Smederevac

- Dušan Milenković braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 16. 03. 2023. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Uloga forme u estetici popularne muzike
Komisija: prof. dr Damir Smiljanić, prof. dr Iva Draškić Vićanović, prof. dr Una Popović

- Vladan Vidicki braniće doktorsku disertaciju u subotu 11. 03. 2023. godine sa početkom u 13:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Značaj socijalnog kapitala, mreža i resursa etničke grupe za preduzetništvo srpskih imigranata u Beču
Komisija: prof. dr Žolt Lazar, prof. dr Slobodan Miladinović, prof. dr Jasmina Petrović, prof. dr Snežana Stojšin, prof. dr Marica Šljukić

- Marija Andrić braniće doktorsku disertaciju u petak 10. 03. 2023. godine sa početkom u 13:00 časova u sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Venecija i trgovci sa osmanskog Balkana: Status i uslovi poslovanja (16-18. vek)
Komisija: prof. dr Đorđe Đurić, nauč. sar. dr Jelena Ilić-Mandić, prof. dr Miroslav Pavlović, prof. dr Branko Bešlin

- Aleksandar Mudri braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 06. 03. 2023. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Terminologija uzgoja domaćih životinja u rusinskom jeziku u Vojvodini
Komisija: prof. dr Milivoj Alanović, prof. dr Oksana Timko Đitko, prof. dr Ljudmila Popović

- Kristina Pejković braniće doktorsku disertaciju u subotu 04. 03. 2023. godine sa početkom u 12:00 časova u Kino sali na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Evoluciona teorija nasilja: ka konsilijentnom objašnjenju
Komisija: prof. dr Dejan Janković, doc. dr Aleksandra Trogrlić, prof. dr Aleksej Kišjuhas, prof. dr Marko Škorić

- Milan Gromović braniće doktorsku disertaciju u sredu 01. 03. 2023. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Vizantijske teme i motivi u srpskoj poeziji druge polovine 20. veka: Milorad Pavić, Ivan V. Lalić, Milosav Tešić, Slobodan Kostić
Komisija: prof. dr Svetlana Tomin, prof. dr Jovan Delić, prof. dr Gorana Raičević

- Dragica Ranković braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 02. 02. 2023. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Značaj školovanja dece u bolničkim uslovima iz perspektive učitelja, roditelja i zdravstvenih radnika
Komisija: prof. dr Slađana Zuković, prof. dr Dragana Milutinović, prof. dr Jasmina Pekić


2022.
Odbrana doktorske disertacije

- Nataša Vukićević braniće doktorsku disertaciju u subotu 03. 12. 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
Tema: Interaktivni pristup realizaciji dečjeg muzičkog stvaralaštva u mlađim razredima osnovne škole
Komisija: prof. dr Jovana Milutinović, prof. dr Marija Zotović-Kostić, prof. dr Danijela Sudzilovski, prof. dr Biljana Jeremić   

- Relja Vladimir braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 24. 10. 2022. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
Tema: Razvojačenje Vojne granice u Austro-Ugarskoj (1867–1881)
Komisija: prof. dr Vladan Gavrilović, prof. dr Goran Vasin, prof. dr Nenad Ninković, prof. dr Boško Branković, prof. dr Dejan Mikavica

- Mirela Karahasanović braniće doktorsku disertaciju u petak 21. 10. 2022. godine sa početkom u 17:00 časova u seminaru za Filozofiju,  313/III,  na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Platonova filozofija politike
Komisija: doc. dr Stanko Vlaški, doc. dr Orhan Jašić, prof. dr Željko Kaluđerović

- Nikolija Rakočević braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 29. 09. 2022. godine sa početkom u 14:00 u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Putanje psihološke promene kod klijenata na kratkotrajnom psihološkom tretmanu
Komisija: doc. dr Ana Genc, prof. dr Vesna Petrović, prof. dr Vesna Gavrilov-Jerković

- Nataša Đuragić braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 29. 09. 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Stavovi budućih vaspitača prema značaju muzičkog vaspitanja za decu predškolskog uzrasta
Komisija: doc. dr Stanislava Marić-Jurišin, prof. dr Ira Prodanov-Krajišnik, prof. dr Vladimir Mihić

- Luna Gradinšćak braniće doktorsku disertaciju u petak 23. 09. 2022. godine sa početkom u 16:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Metanoja u pesništvu Branka Miljkovića
Komisija: prof. dr Dragan Bošković, prof. dr Dragan Prole, prof. dr Slobodan Vladušić

- Žolt Papišta braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 12. 09. 2022. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Konzeptuelle Dichotomie in metaphorischen Phraseologismen (Pojmovna dihotomija u metaforičkim frazeologizmima)
Komisija: doc. dr Katalin Ozer, doc. dr Gordana Ristić, prof. dr Branislav Ivanović

- Aleksandar Risteski braniće doktorsku disertaciju u subotu 10. 09. 2022. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Problem kvalija iz ugla Persove antikartezijanske epistemologije
Komisija: doc. dr Goran Rujević, prof. dr Aleksandar Petrović, prof. dr Miroslava Trajkovski, prof. dr Damir Smiljanić

- Tamara Radovanović braniće doktorsku disertaciju u petak 09. 09. 2022. godine sa početkom u 13:30 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Socijalno ponašanje i vršnjački status učenika na ranom osnovnoškolskom   uzrastu
Komisija: doc. dr Stanislava Marić Jurišin, prof. dr Daliborka Popović, prof. dr Slađana Zuković

- Iva Simurdić braniće doktorsku disertaciju u petak 02. 09. 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Archetypal Narrative Structure and Archetypal Characters in the Novels of Michael Ende (Arhetipska struktura radnje i arhetipski likovi u romanima Mihaela Endea)
Komisija: doc. dr Ivana Pajić, nauč. sar. dr Tijana Tropin, prof. dr Nikolina Zobenica

- Milan Oljača braniće doktorsku disertaciju u petak 20. 05. 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Karakteristike počinilaca krivičnih dela: životna istorija i osobine ličnosti
Komisija: prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr Tatjana Bugarski, prof. dr Dušanka Mitrović, prof.  dr Valentina Baić, prof. dr Petar Čolović

- Predrag Kovačević braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 13. 06. 2022. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: The Syntax and Semantics of Psych Verbs in English and Serbian (Sintaksa i semantika psiholoških glagola u engleskom i srpskom jeziku)
Komisija: prof. dr Gordana Štrbac, prof. dr Branimir Stanković, doc. dr Tatjana Milićev, prof. dr Sabina Halupka-Rešetar

- Aleksandra Colić Jovanović braniće doktorsku disertaciju u sredu 13. 04. 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Sintaksičke odlike Romana o Troji
Komisija: prof. dr Marina Kurešević, prof. dr Nataša Dragin, prof. dr Viktor Savić, prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

- Dragić Mila braniće doktorsku disertaciju u utorak 29. 03. 2022. godine sa početkom u 12:00 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Predikatski izraz sa glagolom u funkciji intenzifikatora
Komisija: prof. dr Ljudmila Popović, prof. dr Gordana Štrbac, prof. dr Marina Nikolić, prof. dr Milivoj Alanović

- Danica Trifunjagić braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 24. 03. 2022. godine sa početkom u 13:00 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Imaginarna Evropa u srpskoj dokumentarno-umetničkoj prozi 18. i prvih decenija 19. veka
Komisija: prof. dr Sava Damjanov, prof. dr Goran Maksimović, prof. dr Radoslav Eraković

- Vesna Bulatović braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 21. 03. 2022. godine sa početkom u 12:30 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
Tema: Analiza žanra asinhronih diskusionih foruma u nastavi engleskog jezika struke
Komisija: prof. dr Jelisaveta Šafranj, prof. dr Vesna Bogdanović, prof. dr Aleksandra Gojkov Rajić, prof. dr Radmila Bodrič

- Senka Slijepčević braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 10. 03. 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Determinante razvoja profesionalnog identiteta školskog pedagoga
Komisija: prof. dr Olivera Knežević Florić, prof. dr Vera Spasenović, prof. dr Slađana Zuković

Slike

  • /uploads/attachment/strana/402/Odbrane.jpg
Vrh strane