Odbrane magistarskih teza i doktorskih disertacija

2023.
Odbrana doktorske disertacije

- Dragica Ranković braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 02. 02. 2023. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Značaj školovanja dece u bolničkim uslovima iz perspektive učitelja, roditelja i zdravstvenih radnika
Komisija: prof. dr Slađana Zuković, prof. dr Dragana Milutinović, prof. dr Jasmina Pekić


2022.
Odbrana doktorske disertacije

- Nataša Vukićević braniće doktorsku disertaciju u subotu 03. 12. 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
Tema: Interaktivni pristup realizaciji dečjeg muzičkog stvaralaštva u mlađim razredima osnovne škole
Komisija: prof. dr Jovana Milutinović, prof. dr Marija Zotović-Kostić, prof. dr Danijela Sudzilovski, prof. dr Biljana Jeremić   

- Relja Vladimir braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 24. 10. 2022. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
Tema: Razvojačenje Vojne granice u Austro-Ugarskoj (1867–1881)
Komisija: prof. dr Vladan Gavrilović, prof. dr Goran Vasin, prof. dr Nenad Ninković, prof. dr Boško Branković, prof. dr Dejan Mikavica

- Mirela Karahasanović braniće doktorsku disertaciju u petak 21. 10. 2022. godine sa početkom u 17:00 časova u seminaru za Filozofiju,  313/III,  na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Platonova filozofija politike
Komisija: doc. dr Stanko Vlaški, doc. dr Orhan Jašić, prof. dr Željko Kaluđerović

- Nikolija Rakočević braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 29. 09. 2022. godine sa početkom u 14:00 u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Putanje psihološke promene kod klijenata na kratkotrajnom psihološkom tretmanu
Komisija: doc. dr Ana Genc, prof. dr Vesna Petrović, prof. dr Vesna Gavrilov-Jerković

- Nataša Đuragić braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 29. 09. 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Stavovi budućih vaspitača prema značaju muzičkog vaspitanja za decu predškolskog uzrasta
Komisija: doc. dr Stanislava Marić-Jurišin, prof. dr Ira Prodanov-Krajišnik, prof. dr Vladimir Mihić

- Luna Gradinšćak braniće doktorsku disertaciju u petak 23. 09. 2022. godine sa početkom u 16:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Metanoja u pesništvu Branka Miljkovića
Komisija: prof. dr Dragan Bošković, prof. dr Dragan Prole, prof. dr Slobodan Vladušić

- Žolt Papišta braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 12. 09. 2022. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Konzeptuelle Dichotomie in metaphorischen Phraseologismen (Pojmovna dihotomija u metaforičkim frazeologizmima)
Komisija: doc. dr Katalin Ozer, doc. dr Gordana Ristić, prof. dr Branislav Ivanović

- Aleksandar Risteski braniće doktorsku disertaciju u subotu 10. 09. 2022. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Problem kvalija iz ugla Persove antikartezijanske epistemologije
Komisija: doc. dr Goran Rujević, prof. dr Aleksandar Petrović, prof. dr Miroslava Trajkovski, prof. dr Damir Smiljanić

- Tamara Radovanović braniće doktorsku disertaciju u petak 09. 09. 2022. godine sa početkom u 13:30 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Socijalno ponašanje i vršnjački status učenika na ranom osnovnoškolskom   uzrastu
Komisija: doc. dr Stanislava Marić Jurišin, prof. dr Daliborka Popović, prof. dr Slađana Zuković

- Iva Simurdić braniće doktorsku disertaciju u petak 02. 09. 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Archetypal Narrative Structure and Archetypal Characters in the Novels of Michael Ende (Arhetipska struktura radnje i arhetipski likovi u romanima Mihaela Endea)
Komisija: doc. dr Ivana Pajić, nauč. sar. dr Tijana Tropin, prof. dr Nikolina Zobenica

- Milan Oljača braniće doktorsku disertaciju u petak 20. 05. 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Karakteristike počinilaca krivičnih dela: životna istorija i osobine ličnosti
Komisija: prof. dr Snežana Smederevac, prof. dr Tatjana Bugarski, prof. dr Dušanka Mitrović, prof.  dr Valentina Baić, prof. dr Petar Čolović

- Predrag Kovačević braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 13. 06. 2022. godine sa početkom u 12:00 časova u sali broj 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: The Syntax and Semantics of Psych Verbs in English and Serbian (Sintaksa i semantika psiholoških glagola u engleskom i srpskom jeziku)
Komisija: prof. dr Gordana Štrbac, prof. dr Branimir Stanković, doc. dr Tatjana Milićev, prof. dr Sabina Halupka-Rešetar

- Aleksandra Colić Jovanović braniće doktorsku disertaciju u sredu 13. 04. 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Sintaksičke odlike Romana o Troji
Komisija: prof. dr Marina Kurešević, prof. dr Nataša Dragin, prof. dr Viktor Savić, prof. dr Jasmina Grković-Mejdžor

- Dragić Mila braniće doktorsku disertaciju u utorak 29. 03. 2022. godine sa početkom u 12:00 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Predikatski izraz sa glagolom u funkciji intenzifikatora
Komisija: prof. dr Ljudmila Popović, prof. dr Gordana Štrbac, prof. dr Marina Nikolić, prof. dr Milivoj Alanović

- Danica Trifunjagić braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 24. 03. 2022. godine sa početkom u 13:00 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Imaginarna Evropa u srpskoj dokumentarno-umetničkoj prozi 18. i prvih decenija 19. veka
Komisija: prof. dr Sava Damjanov, prof. dr Goran Maksimović, prof. dr Radoslav Eraković

- Vesna Bulatović braniće doktorsku disertaciju u ponedeljak 21. 03. 2022. godine sa početkom u 12:30 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
Tema: Analiza žanra asinhronih diskusionih foruma u nastavi engleskog jezika struke
Komisija: prof. dr Jelisaveta Šafranj, prof. dr Vesna Bogdanović, prof. dr Aleksandra Gojkov Rajić, prof. dr Radmila Bodrič

- Senka Slijepčević braniće doktorsku disertaciju u četvrtak 10. 03. 2022. godine sa početkom u 11:00 časova u svečanoj sali 114/I na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Tema: Determinante razvoja profesionalnog identiteta školskog pedagoga
Komisija: prof. dr Olivera Knežević Florić, prof. dr Vera Spasenović, prof. dr Slađana Zuković

Slike

  • /uploads/attachment/strana/402/Odbrane.jpg
Vrh strane