Konferencije u organizaciji Filozofskog fakulteta

2024.
◦  Konferencija Jezik i društvene nauke u kontaktu: izazovi interdisciplinarnosti, 5. oktobar 2024.
◦ 11th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research (PNCLR11), April 20, 2024


2023.

Sedmi međunarodni interdisciplinarni skupi mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka KONTEKSTI, 1. decembar 2023.
◦ Međunarodna konferencija JEZICI I KULTURE U VREMENU I PROSTORU 11, 18. i 19. novembar 2023.
◦ International conference Idea of Republic, 18-19th November 2023. Faculty of Philosophy, Novi Sad
Savremeni trendovi u psihologiji, 26-28. oktobar 2023. Filozofski fakultet, Novi Sad
◦ Međunarodni interdisciplinarni naučni skup ,,Poetika Svetislava Mandića", Filozofski fakultet u saradnji sa Filološkim fakultetom u Banjoj Luci, 4. 10. 2023. (Program skupa, Galerija)
◦ The 8th Annual Conference of the Central and East European Society for Phenomenology, PHENOMENOLOGY AND HISTORY, 6-8 September 2023
ŠESTA STUDENTSKA FILOZOFSKA KONFERENCIJA, SUMMA STUDIORUM PHILOSOPHIAE “FILOZOFIJA I CONDITIO HUMANA”, 1. i 2. jul 2023. Novi Sad (Knjiga apstrakata)
Simpozijum LATINSKA AMERIKA I BALKAN: BLISKOSTI I SLIČNOSTI, 17. i 18. juni 2023.
◦ Naučni skup ,,Anđeli u književnosti", 1. jun 2023. Filozofski fakultet, Novi Sad (Program)

◦ 8. Međunarodni festival studenata novinarstva „On the record”, 26. i 27. maja 2023. (Program)
◦ 13. Međunarodna naučna konferencija „Mostovi medijskog obrazovanja”, 26. i 27. maja 2023. (Program)
◦ MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA "PEDAGOGIJA – JUČE, DANAS, SUTRA", Novi Sad, 26.5.2023. godine
◦ Međunarodna naučna konferencija ITALIJANSKI JEZIK, KNJIŽEVNOST, ISTORIJA I KULTURA: SUSRETI U STVARNOM, VIRTUELNOM I IMAGINARNOM PROSTORU, Filozofski fakultet, Novi Sad, 20-21 maj 2023 (Drugi poziv_srp, Second Call_eng, Second Call_ital)
Za prijavu na izložbu knjiga Italijanski susreti - Prijava_srp, Form_eng, Form_ital
◦ 10th Novi Sad workshop on Psycholinguistic, neurolinguistic and clinical linguistic research (PNCLR), April 22, 2023

2022.
2021.

2020.
2019.
2018.
2017.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/155/IMG_2577.JPG
Vrh strane