Opšta obaveštenja za kandidate

 

Zbog ograničenog kapaciteta postojećeg parkinga u ulici Dr Zorana Đinđića, molimo vas da ukoliko dolazite vozilom na Fakultet, vaše vozilo parkirate na nekom od javnih parkirališta u okruženju univerzitetskog kampusa. U ulici Dr Zorana Đinđića, gde se nalazi Filozofski fakultet, zabranjeno je parkiranje.

Molimo kandidate da pripreme podatke o roditeljima: datum rođenja, mesto rođenja, zanimanje, organizacija u kojoj je zaposlen i adresu stalnog boravka. Ovi podaci su sastavni deo prijavnog lista koji popunjavate prilikom prijave na Konkurs.

Mole se roditelji i pratnja kandidata da ne ulaze u prostore predviđene za popunjavanje dokumentacije za prijavu na konkurs. Izuzetak je pratnja kandidata sa posebnim potrebama.

Kadidati će dobiti svu potrebnu pomoć od kolega volontera koji će im biti na raspolaganju za sva neophodna pitanja.

FILOZOFSKI  FAKULTET

Vrh strane