Prvi konkursni rok

DATUMI I TERMINI SPROVOĐENJA KONKURSA U PRVOM UPISNOM ROKU U ŠK. 2023/24. GODINI

  • prijavljivanje kandidata: 21, 22. i 23. juna 2023. godine (od 8:00 do 13:00 časova)
  • polaganje prijemnog ispita: 27, 28. i 29. juna 2023. godine (prema rasporedu objavljenom na sajtu Fakulteta)
  • objavljivanje preliminarne rang liste najkasnije 30. juna 2023. godine (do 17:00 časova)
  • podnošenje prigovora na objavljenu preliminarnu rang listu: 3. jula 2023. godine (prema rasporedu objavljenom na sajtu Fakulteta)
  • objavljivanje konačne rang liste: 4. jula 2023. godine (do 17:00 časova)
  • upis primljenih kandidata:

5. i 6. jula 2023. godine (od 8:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote budžetskih studenata.

Napomena: Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote budžetskih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa.

6. jula 2023. godine– pomeranje liste (spuštanje crte) za broj nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis budžetskih studenata (liste će biti objavljene na sajtu Fakulteta, oko 17:00 časova).

Upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa nakon pomeranja liste za budžet je 7. jula od 8:00 do 13:00 časova.

7. jula 2023. godine (od 8:00 do 13:00 časova) – upis kandidata koji su se kvalifikovali za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata.

Napomena: Ako se kandidat koji se kvalifikovao za upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata ne upiše do navedenog termina, smatraće se da je odustao od upisa pa će na njegovo mesto biti upisan naredni kandidat prema redosledu na konačnoj rang listi. Kandidati koji se prilikom oglašavanja broja nepopunjenih mesta u okviru kvote za upis samofinansirajućih studenata i javne prozivke imena po redosledu na konačnoj rang listi ne odazovu i ne upišu, gube pravo na upis u okviru kvote samofinansirajućih studenata u prvom konkursnom roku.

10. jula - objavljivanje slobodnih samofinansirajućih mesta i prozivka za samofinansirajuća mesta - popunjavanje kvote javnim prozivanjem imena kandidata po redosledu na konačnoj rang listi.

11. jula upis sa prozivke za samofinansirajuća mesta od 11:00 do 13:00

12. jula - objavljivanje slobodnih budžetskih i samofinansirajućih mesta za Opštu prozivku i Opšta prozivka neupisanih kandidata za upis na preostala upražnjena mesta pojedinih studijskih programa. Ovom prilikom moći će da se upišu kandidati koji se nisu prijavili na dati studijski program u prijavi, a na kojem ima slobodnog mesta, pod uslovom da su položili prijemni ispit. Prozivka će se vršiti prema redosledu kandidata na jedinstvenoj opštoj rang listi (neupisanih kandidata).

13. jula - Upis kandidata sa Opšte prozivke od 11:00 do 13:00.

Napomena: Raspored i način sprovođenja Prozivke za samofinansirajuće studente i Opšte prozivke za sve neupisane kandidate biće naknadno istaknuti na sajtu Fakulteta!

 

 

 

Vrh strane