Studentska asocijacija

Studentska asocijacija Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (u daljem tekstu SAFFNS)  je omladinska organizacija koja se zalaže za razvoj i afirmaciju neformalnog obrazovanja kao i podizanje akademske, društvene, kulturne i ekološke svesti studenata novosadskog univerziteta. SAFFNS je osnovana u avgustu 2010. godine i od tada predstavlja važan deo organizovanja studenata na Filozofskom fakultetu - ne samo da bi se poboljšao studentski standard, već i da kroz dobru organizaciju, odgovornost, pozitivnu atmosferu i volju za napredovanjem poboljšao kvalitet života studentske populacije.

SAFFNS se nalazi u sastavu Studentske asocijacije Univerziteta u Novom Sadu i čine je isključivo studenti Filozofskog fakulteta.  Misija SAFFNS je da razvija i gaji odnose među studentima tog fakulteta i podržava ih u njihovom ličnom i profesion alnom razvitku. Organizacija to postiže različitim portfolio aktivnostima i skupovima kao i obezbeđivanjem komunikacije i razmene iskustava. SAFFNS je organizovana po resornom principu radi lakše raspodele posla. Organizacija ima predsednika, potpredsednika i generalnog sekretara. Aktuelni predsednik je Marjan Mohan, potpredsednica je Isidora Filipov, a sekretar je Anđelija Vuletić. Resorni timovi SAFFNS:

 • Resor za nauku, obrazovanje i održivi razvoj
 • Resor za informisanje i markeing
 • Resor za međunarodnu saradnju
 • Resor za kulturu, zabavu i sport
 • Resor za humanitarne aktivnosti

Najznačajnije aktivnosti koje je SAFFNS realizovala od svog osnivanja:

 1. Projekat „PROBUDI SE NA VREME“ je realizovan 2010, 2011.i 2012. godine. Projek se odnosi na obeležavanje međunarodnog dana za borbu protiv side. Cilj projekta je podizanje svesti o stepenu rizika oboljenja od HIV virusa kao i ostalih polno prenosivih bolesti
 2. Drugi značajniji projekat je humanitarnog karaktera. Volonteri su učestvovali u humanitarnoj akciji fondacije  Osmeh na dar” i organizovano je prikupljanje igračaka, slatkiša i školskog pribora za decu sa Kosova i Metohije. Jedan volonter i student Filozofskog fakulteta je imao priliku da te godine učestvuje u deljenju novogodišnjih paketića deci u enklavana u južnoj srpskoj pokrajini
 3. U saradnji sa Studentskom asocijacijom Univerziteta u Novom Sadu učestvovala je u realizaciji projekta „NE OTPADAJ PO KAMPUSU koji je realizovan povodom obeležavanja svetskog dana planete zemlje
 4. Projekat FILMOZOFIRANJE je usmeren  na popularizaciju filozofije kao nauke kroz film, a koje je uspešno realizovano tokom 2011. godine. Filmozofiranje su organizovali i realizovali studenti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u saradnji sa studentima Filozofskog fakulteta u Beogradu
 5. Filozofski simpozijum RASTRZANA TELA, koji je održan u periodu od 12 – 14. 08.2011. u Novom Sadu. Tema simpozijuma se odnosila na politička tela, teorijska tela, naroda kao tela, i uopšte tematizovanje tela u kulturi i filozofiji (pre svega u post-strukturalizmu i kontinentalnoj filozofiji uopšte.
 6. Prezentovanje rada organizacije na Sajmu obrazovanja PUTOKAZI
 7. Projekat PREVENTIVNI TALAS- skup kreativnih i afirmativnih načina, metoda, mera i inicijativa koje imaju za cilj da aktiviraju i angažuju mlade da svoje ideje, potencijale i mogućnosti iskoriste na što produktivniji način.
 8. Projekat EKOTEKA. Primarni cilj projekta jeste podizanje ekološke svesti kod stanovnika grada Novog Sada, kao i sticanje novih znanja iz oblasti zaštite životne sredine, prenošenje aktuelnih vesti i informacija vezanih za ekologiju kao i druženje i zabava kroz upoznavanje sa metodama za sprečavanje zagađenja životne sredine. Projekat se sastojao iz sledećih etapa: Organizovanje motivacioniog vikenda „Ekoteka“ i ekoloških radionica „Ekokurs“.
 9. Učešće u organizaciji tribine „Droga nema poslednju reč“
 10. Učešće u organizaciji tribine “Tabui i predrasude o samoubistvu“
 11. Akcija „PROCVETAVANJE“ - akcija je osmišljena tako da se ukrase objekti koji se nalaze u kampusu. Akcenat se stavljao na klupe, bandere i drveće jer su oni najvidljiviji studentima. Ukrašavanje se sastojalo u tome da se vuna različitih boja iskoristila za obmotavanje navedenih objekata. Na svakom od njih je bila okačena poruka ekološkog, ljubavnog ili šaljivog karaktera.
 12. Učešće u realizaciji Univerzitetskog prvenstva u šahu (2012, 2013, 2014.)
 13. Projekat „AKADEMSKA BEBA – informator  namenjen studentima-roditeljima Univerziteta u Novom Sadu. Priručnik pruža i prezentuje sve informacije koje su potrebne studentima koji su se odlučili za roditeljstvo i pomaže im u ustvarivanju njihovih planova i ciljeva vezanih za planiranje porodice. Krajem 2014. godine je kreiran portal „Akademska beba“ radi ostvarivanja bolje i lakše komunikacije studenata roditelja, kao i lakše pristupanje sadržaju informatora i informacijama o stanju na univerzitetima, besplatnoj pravnoj pomoći i  Zavodu za zudravstvenu zaštitu studenata u Novom sadu

KONTAKT:
Sedište organizacije je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu
Ulica i broj: Dr Zorana Đinđića br.2, kancelarija br. P12 (prizemlje)
e-mail: saffns@gmail.com
Telefon: 021/4853991
Facebook: Studentska asocijacija

Slike

 • /uploads/attachment/strana/320/Studentska_asocijacija.jpg
Vrh strane