Otvorena vrata

Onlajn otvorena vrata za studijske programe Žurnalistika, Komunikologija i odnosi sa javnošću i Slovački jezik i književnost održaće se u subotu 23. 3. 2024. u 11.00 časova.

Otvorena vrata - Engleski jezik i književnost
Otvorena vrata - Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom
Otvorena vrata - Filozofija
Otvorena vrata - Nemački jezik i književnost
Otvorena vrata - Mađarski jezik i književnost
Otvorena vrata - Istorija
Otvorena vrata - Komparativna književnost sa teorijom književnosti
Otvorena vrata - Komunikologija i odnosi sa javnošću  
Otvorena vrata - Kulturologija
Otvorena vrata - Pedagogija
Otvorena vrata - Psihologija
Otvorena vrata - Žurnalistika
Otvorena vrata - Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
Otvorena vrata - Rumunski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom
Otvorena vrata - Rusinski jezik i književnost
Otvorena vrata - Ruski jezik i književnost
Otvorena vrata - Slovački jezik i književnost
Otvorena vrata - Sociologija
Otvorena vrata - Srpska književnost i jezik
Otvorena vrata - Srpski jezik i književnost
Otvorena vrata - Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost
Otvorena vrata - Socijalni rad
Otvorena vrata - Italijanski jezik, književnost i kultura
Otvorena vrata - Španski jezik, književnost i kultura
 

Vrh strane