Отворена врата

Oнлајн отворена врата за студијскe програмe Журналистика, Комуникологија и односи са јавношћу и Словачки језик и књижевност одржаће се у суботу 23. 3. 2024. у 11.00 часова.

Отворена врата - Енглески језик и књижевност
Отворена врата - Енглески језик и књижевност са другом страном филологијом
Отворена врата - Филозофија
Отворена врата - Немачки језик и књижевност
Отворена врата - Мађарски језик и књижевност
Отворена врата - Историја
Отворена врата - Компаративна књижевност са теоријом књижевности
Отворена врата - Комуникологија и односи са јавношћу  
Отворена врата - Културологија
Отворена врата - Педагогија
Отворена врата - Психологија
Отворена врата - Журналистика
Отворена врата - Француски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Отворена врата - Румунски језик и књижевност са другим романским језиком и културом
Отворена врата - Русински језик и књижевност
Отворена врата - Руски језик и књижевност
Отворена врата - Словачки језик и књижевност
Отворена врата - Социологија
Отворена врата - Српска књижевност и језик
Отворена врата - Српски језик и књижевност
Отворена врата - Српски као нематерњи и страни језик и књижевност
Отворена врата - Социјални рад
Отворена врата - Италијански језик, књижевност и култура
Отворена врата - Шпански језик, књижевност и култура
 

Врх стране