Услуге

Члановима Библиотеке омогућено је:
◦ коришћење свих фондова Библиотеке
◦ коришћење осталих информационих извора и услуга Библиотеке
◦ помоћ и упутства при служењу лисним каталозима и Електронским каталогом Библиотеке
◦ помоћ и упутства при проналажењу и селекцији библиографских референци
◦ онлајн претраживање других електронских каталога, база података
   и електронских часописа са комплетним текстом и осталих електронских
   публикација за потребе наставе и истраживања (КоБСОН, ВБС и др.), уз
   стручну помоћ
◦ коришћење књига из фондова других библиотека у земљи, путем
   међубиблиотечке позајмице, за потребе наставе и научноистраживачког
   рада (за наставнике и сараднике Факултета)

Остали корисници могу да користе публикације само у читаоницама Библиотеке,
уз индекс, личну карту или пасош.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/187/Biblioteka_danas.jpg
Врх стране