Студентски парламент

Пословник о раду Студентског парламента
Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент

Шта смо, где смо и куда идемо?

Уколико сте студент Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и имате питања која се тичу вашег школовања, желите нешто да промените у вези са тим или да учествујете у реализацији пројеката, организовању трибина, дебата, такмичења у различитим областима и другим активностима, у том случају  обратите  се Студентском парламенту.

Студентски парламент је орган високошлолске установе, који заступа интересе и права студената Филозофског факултета. Постоји, како би студентима помогао у превазилажењу њихових проблема и и спровођењу идеја у дела. Настао је због потребе да се повећа транспарентност студентског организовања и да се студенти подстакну на учествовање у ваннаставним активностима. Састав Парламента чине 15 чланова, са различитих студијских група и година студија.

Студент продекан: Немања Вујић
контакт: studentprodekan@ff.uns.ac.rs
Председница студентског парламента: Ивана Мацак
Потпредседница: Милица Брзак
Секретарка: Нина Алексић

Адреса електронске поште: stparlament@ff.uns.ac.rs

Студентски парламент Филозофског факултета организује редовне седнице на којима се дискутује о актуелним проблемима и потребама студената, променама и идејама у вези са дешавањима на Факултету и Универзитету. Рад Студентског парламента је јаван, што значи да је свакоме ко изрази потребу, омогућено је да присуствује седницама и учествује у дискусијама.

Да би парламент као студентско тело деловао у складу са сопственом сврхом, неопходна је добра комуникација са студентима и заједничко залагање у решавању проблема и покретању акција. Као посредничко тело између студената и управе, може да помогне у лакшем и бржем спровођењу идеја, потреба и захтева студената. Стога је пожељно изградити и одржавати међусобно поверење, како бисмо утицали на очување и побољшање студентског стандарда.

Седиште Парламента је на трећем спрату Филозофског факултета у канцеларији број 338, у којој редовно дежурају чланови Парламента од 10 до 14 часова.

Можете нас контактирати путем телефона: 021/485-3992 или путем мејла stparlament@ff.uns.ac.rs.

Укључите се, да деламо заједно!

Слике

  • /uploads/attachment/strana/49/Studentski_parlament.jpg
Врх стране