Међубиблиотечка позајмица

Библиотека Филозофског факултета врши међубиблиотечку позајмицу публикација из својих фондова и из фондова других библиотека у Србији.

Међубиблиотечка позајмица са другим установама обавља се за запослене на Филозофском факултетузахтев за међубиблиотечку позајмицу предаје се семинарском библиотекару.

Библиотека Филозофског факултета позајмицу публикација осталим корисницима врши на захтев библиотека. Захтев за међубиблиотечку позајмицу послати на адресу pozajmica@ff.uns.ac.rs.

Публикације се позајмљују најдуже на 30 дана. Ван Библиотеке се позајмљују искључиво монографске публикације. Публикације издате до 1945. године и одређене публикације из референсних збирки, као и часописи, не издају се на позајмицу.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/188/Medjubibliotecka_razmena.jpg
Врх стране