Службе

Секретар Факултета
Мирјана Галоња
е-маил адреса: mirjana.jovanic@ff.uns.ac.rs
телефон: 021/450 885

Служба за студентска питања и наставу
E-адресе и телефони референата у студентској служби
Координатор службе: Жељка Несторовић-Токош
е-адреса: stsluzba@ff.uns.ac.rs

Служба за финансијско материјалне послове
Шеф службе: Мирослав Радека
е-адреса: racun@ff.uns.ac.rs
телефон: 021/485 39 79, 450 636

Техничка служба
Шеф службе: Миладин Трифковић
е-адреса: miladin@ff.uns.ac.rs
телефон: 021/485 39 90, 450 732

Служба за опште и правне послове
Координатор службе: Мирјана Алановић
е-адреса: alanovic@ff.uns.ac.rs
телефон: 021/485 3897

Канцеларија за међународну сарадњу и пројекте
Координатор службе: Љиљана Сиришки
е-адреса: international@ff.uns.ac.rs
телефон: 021/485 3921

Слике

  • /uploads/attachment/strana/17/Sluzbe.JPG
Врх стране